Moderná liečba ischemickej choroby dolných končatín


Angiologické oddelenie Kliniky kardiológie
Klinika cievnej chirurgie
so záštitou

Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad, a.s.

Vás srdečne pozývajú na odborné sympózium


Moderná liečba ischemickej choroby dolných končatín


SACCME pridelila podujatiu 3 kredity

Program sympózia:

  • MOŽNOSTI ENDOVASKULÁRNEJ LIEČBY V NEMOCNICI POPRAD, A.S.

MUDr. Ľudovít Chalányi (45 minút + 15 minút diskusia)

  • ENDOVASKULÁRNA TERAPIA U PACIENTOV S AKÚTNOU KONČATINOVOU ISCHÉMIOU

MUDr. Ĺubomír Špak, alt. MUDr. Radovan Molčan (45 minút + 15 minút diskusia)

  • ENDOVASKULÁRNA TERAPIA U PACIENTOV S KRITICKOU KONČATINOVOU ISCHÉMIOU

MUDr. Ĺubomír Špak, alt. MUDr. Radovan Molčan (45 minút + 15 minút diskusia)

  • CHIRURGICKÁ TERAPIA ISCHEMICKEJ CHOROBY DOLNÝCH KONČATÍN

MUDr. Norbert Torma, PhD (45 minút + 15 minút diskusia)

  • PANELOVÁ DISKUSIA: KOORDINÁCIA STAROSTLIVOSTI O PACIENTA S ISCHEMICKOU CHOROBOU DOLNÝCH KONČATÍN

(30 minút)

Kedy a kde?

POPRAD, 12.05.2010 16:00, HOTEL SOBOTA
(KEŽMARSKÁ 15, SPIŠSKÁ SOBOTA)


Prosíme Vás o včasné potvrdenie účasti na dole uvedený kontakt. Ďakujeme.

Sponzor sympózia:
Kontakt: Ing. Marta Furdiková,  mfurdikova@meditrade.sk