Artroskopia bedrového kĺbu

Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS zavádza do portfólia diagnostických a liečebných postupov nové a progresívne výkony. V roku 2009 boli na oddelení vykonané prvé artroskopie bedrového kĺbu, v roku 2010 v uvedených operáciách úspešne pokračujeme, so zvyšovaním počtu ošetrených pacientov.
Základnou indikáciou pre artroskopiu bedrového kĺbu sú hlavne poúrazové stavy bedrového kĺbu, hlavne:

1. Poranenie labra panva
2. Vnútrokĺbne myšky
3. Synovialitída
4. Osteoartróza
5. Osteochondrosis dissecans