PODTATRANSKÝ RÁDIOLOGICKÝ DEŇ

Nemocnica Poprad, a. s., Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a oddelenia nukleárnej medicíny, akreditované pracovisko SZU pre intervenčnú rádiológiu Vás pozývajú na PODTATRANSKÝ RÁDIOLOGICKÝ DEŇ s medzinárodnou účasťou pre lekárov, rádiologických technikov a sestry.
Miesto a čas konania : 28. október 2011 (piatok) hotel Satel Poprad.

Program: Prednášky2011.doc