Popradské lekárske dni 2012

Pozývame Vás na 1. Popradské lekárske dni 2012 s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. a 11. februára v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci

Organizátor
Nemocnica Poprad, a.s.
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská neonatologická spoločnosť
Spolok spišských lekárov
Cena života n.o.

Organizačný sekretariát
Pamida International s.r.o.

Koordinátor konferencie
MUDr. Beáta Šoltýsová

Vedecký výbor konferencie

Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Prof. MUDr. František Bauer
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Doc. MUDr. Milan Kuchta CSc., mim. prof.
Doc. MUDr. Vladimír Pohánka, PhD.

Podujatie je kreditované SLK – 9 kreditov


Informácie o konferencii, ako aj prihláška je na www.popradskedni.sk