Nadácia Nádej

Orgány nadácie

Správca nadácie: PhDr. Sylvia Galajda
   
   
Správna rada:  
predsedníčka správnej rady Mgr. Mária Šofrancová
členka správnej rady MUDr. Ľubica Snopeková
člen správnej rady MUDr. Tomáš Francisty
člen správnej rady Ing. Andrej Smoleňák
členka správnej rady PharmDr. Eva Rybáková
Revízor: Ing. Michal Neuwirth