Nadácia Nádej

Orgány nadácie

Správca nadácie: MUDr. Tomáš Francisty
   
   
Správna rada:  
predsedníčka správnej rady Mgr. Mária Šofrancová
členka správnej rady MUDr. Ľubica Snopeková
člen správnej rady Bc. Monika Králiková
člen správnej rady Ing. Dávid Sroka, MBA
členka správnej rady PharmDr. Eva Rybáková
Revízor: Mgr. Mária Pustaiová