Konferencia: Vedecky overené fakty pri podpore dojčenia

Slovenský výbor pre UNICEF
Novorodenecké oddelenie Nemocnice Poprad, a.s
Vás srdečne pozýva na konferenciu

Vedecky overené fakty pri podpore dojčenia

dňa 9.5.2012 , 3. poschodie – prednášková miestnosť Nemocnice Poprad, a.s.

Program:

13:00 – 13:30 Registrácia účastníkov
13:30 – 13:40 MUDr. Anna Antalíková:
Privítanie a úvodné slovo
13:40 – 13:50 Zástupca UNICEFU:
Význam dodržiavania 10 krokov v nemocniciach
13:50 – 15:50 Dr. Jack Newman, MD, FRCPC:
Vedecké poznatky a klinické zručnosti pomoci pri dojčení,
prednáška, diskusia
15:50 – 17:00 Dr. Jack Newman, MD, FRCPC:
Zásady praktickej pomoci matkám pri dojčení – demonštrácia postupov v skupinkách

Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME

Simultánny anglický preklad zabezpečený

Kto je Dr. Jack Newman ?

Založil prvú kliniku na podporu dojčenia v najväčšej nemocnici na svete Toronto´s Hospital for Sick Children. Zároveň je docentom na torontskej univerzite University of Toronto. Má rozsiahle skúsenosti ako pediater z rôznych nemocníc po celom svete, pričom niekoľko rokov pracoval aj na gynekologicko-pôrodníckom oddelení nemocnice St. Michael´s Hospital v Kanade. Má skúsenosť s viac ako dvoma stovkami adoptívnych matiek, ktoré úspešne dojčili adoptované deti. Je poradcom pre UNICEF pre iniciatívu nemocníc priateľských k deťom (BFHI) v Afrike. Je autorom knihy o dojčení a tiež autorom DVD dokumentu s podrobnými ukážkami správneho spôsobu dojčenia. Pravidelne publikuje v odborných vedeckých periodikách na tému dojčenia, napr. Scientific American a v mnohých ďalších. Je vyhľadávaným prednášajúcim na niekoľkých desiatkach konferencií na celom svete ročne. Je nositeľom viacerých prestížnych ocenení Award of Excellence od organizácií podporujúcich dojčenie ako napríklad La Leche League a Lamaze International.