Pediatrické oddelenie s JIS

Skríningové vyšetrenie u novorodencov

je preventívne včasné vyšetrenie novorodencov, je jednoduché, veľmi presné, dostupné pre všetky deti na Slovensku, ktoré umožňuje včasné zistenie ochorenia, následne ho liečiť a tým zlepšiť kvalitu života dieťaťa.

  • Skríning vrodených chýb mozgu sa robí ultrazvukovým vyšetrením, ktoré odhalí odchýlky od normy.
  • Ultrazvukovým vyšetrením srdca sa zisťujú vrodené srdcové chyby a chyby veľkých ciev skôr, než začne mať dieťa zdravotné problémy.
  • Ultrazvukové vyšetrenie obličiek sa zameriava na zistenie vrodených chýb obličiek, močového mechúra a močových ciest. Odchýlky od normy sa konzultujú s detským nefrológom.
  • Pulzná oxymetria je účinnou skríningovou metódou pre včasné zistenie srdcových chýb.
  • Skríning vrodeného zákalu šošovky vykonáva očný lekár na novorodeneckom oddelení. Včasným zistením ochorenia sa môže predísť ťažkej poruche zraku.
  • Pri skríningovom vyšetrení sluchu sa používa metóda pomocou otoakustických emisií, vykonáva ho sestra z krčného oddelenia a umožňuje včasné zistenie vrodených porúch sluchu u deti. Ak je neúspešné, opakuje sa do 1 mesiaca.
  • Ultrazvukové vyšetrenie bedrových kĺbov vykonáva lekár ortopéd na ortopedickej ambulancii, kde sa zisťuje vrodené vykĺbenie alebo porucha vývoja bedrových zhybov. V prípade pozitivného nálezu dieťa prechádza do starostlivosti ortopéda, ktorý určuje postup liečby.
  • Odberom krvi z päty novorodenca na špeciálny papierik, ktorý sa odosiela do skríningového centra v Banskej Bystrici sa zisťujú ochorenia:

fenylketonúria – vrodená porucha spracovania bielkoviny
hypotyreóza – vrodená znížená funkcia štítnej žľazy
vrodená hyrerplázia nadobličiek – ochorenie pri ktorom sa netvoria základné hormóny
cystická fibróza – pľúcne dedičné ochorenie

Pozitívny výsledok je nahlásený obvodnému detskému lekárovi.

  • Na požiadanie prevádzame rozšírenú diagnostiku metabolických porúch u novorodencov, ktoré nie je hradené poisťovňou.