Centrálne operačné sály

Personál

Primár:
MUDr. Tomáš Maguth
maguth_49960
Vzdelanie: LF UPJŠ v Košiciach
Atestácie: špecializačná atestácia z anesteziológie a intenzívnej medicíny
Vedúca sestra:
 
Mgr. Marcela Pavlová
Vzdelanie: Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Špecializácia: Diplomovaná operačná sestra
   
Úsekové sestry:
 
Bc. Daniela Bednárová – pre odbor úrazovej chirurgie
Vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva
Špecializácia: Inštrumentovanie v operačnej sále
 
Veronika Zacharová – pre odbor chirurgie, urológie a gynekológie
Vzdelanie: SZŠ Svätej Alžbety, Košice
Špecializácia: inštrumentovanie v operačnej sále
 
Marcela Hurčalová – pre odbor ortopédie
Špecializácia: inštrumentovanie v operačnej sále
 
Biomedicínsky inžinier:
 
Ing. Andrej Smoleňák
Vzdelanie: Žilinská univerzita v Žiline, elektotechnická fakulta, odbor. biomedicínsky inžinier
 
Ing. Dávid Sroka
Vzdelanie: Žilinská univerzita v Žiline, elektotechnická fakulta, odbor. biomedicínsky inžinier
 
Odborná referentka:
 
Anna Lištiaková