III. Celoslovenská konferencia sestier a iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na pracoviskách CS

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Sekcia sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie

Vás pozýva na

III. Celoslovenskú konferenciu sestier a iných zdravotníckych pracovníkov  pracujúcich na pracoviskách CS

22.3. – 23.3.2013

Miesto konania:

Hotel Tatra  Karpatská č.7 05801 Poprad

Téma:

  • Starostlivosť o zdravotnícku pomôcku v praxi
  • Bezpečnosť v procese prípravy zdravotníckych pomôcok
  • Novinky v dezinfekcii, monitorovanie čistiaceho procesu
  • Kazuistiky

Organizačný výbor:

PhDr. Yveta Béressová – predseda sekcie sestier pracujúcich na OCS
Ing. Jiří Hammer – produktový špecialista , logistika CS a OS v ČR a SR, B. BRAUN s.r.o.

Pracovný výbor:

PhDr. Ján Bobáľ
Mgr. Katarína Jendrušáková