Geriatrické oddelenie

Denný režim

Denný režim  pacientov
06:30 – 07:30 prebudenie pacientov, meranie telesnej teploty, ranná toaleta,
odbery biologického materiálu na vyšetrenia
07:30 – 08:00 raňajky
07:30 – 10:00 vizita ošetrujúcich lekárov pri lôžkach
10:10 – 11:30 primárska vizita
11:30 – 12:00 plnenie ordinácií z vizity, plánované výkony
12:00 – 13:00 obed, podávanie liekov
13:00 – 15:30 popoludňajší odpočinok
15:30 – 16:00 olovrant, meranie telesnej teploty
16:00 – 17:00 voľný režim podľa zdravotného stavu
17:00 – 17:30 večera
17:30 – 18:00 večerná toaleta
18:00 – 18:30 podávanie liekov
22:00 – 06:00 nočný kľud