Oftalmologická ambulantná pohotovostná služba

Na žiadosť fyzickej osoby v doleuvedenom čase – za poplatok 20,-€.

Lokalizácia: Poliklinika 2. poschodie, číslo dverí P228

 
pondelok – piatok 15:30 – 19:00
sobota, nedeľa, sviatok 07:00 – 19:00

Očná pohotovosť  v čase 19.00 hod. – 7.00 hod. na očnom oddelení:  Prešov, Košice, Ružomberok.