Klinická mikrobiológia

O nás

Pracovná doba:
Pondelok – Nedeľa 07:00 – 19:00
Príjem materiálu:
Pondelok – Nedeľa 07:00 – 18:00

V prípade akútneho vyšetrenia likvoru mimo uvedených hodín volajte odd. hematológie (kl 475).

Telefonický kontakt: 052 / 7125 373
  052 / 7125 386
  052 / 7125 531
  0948 909 840

Žiadanka na bakteriologické vyšetrenia.doc

Žiadanka na bakteriologické vyšetrenia.pdf

Žiadanka na sérologické vyšetrenia.doc

Žiadanka na sérologické vyšetrenia.pdf

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Poskytujeme kvantitatívne vyšetrenie prítomnosti protilátok triedy IgG proti SARS-CoV-2 S1/S2 aj pre samoplatcov.
Cena vyšetrenia pre samoplatcu je 30,- € s DPH.

Lokalizácia:  prízemie (oproti Nemocničnej lekárni), číslo dverí P003