Klinická mikrobiológia

O nás

Primár oddelenia:  
MUDr. Irena Petríková irena.petrikova@nemocnicapp.sk

Zástupca primára:
 
MUDr. Tatiana Zajacová tatiana.zajacova@nemocnicapp.sk

Vedúca laborantka:
 
Dana Kažmírová dana.kazmirova@nemocnicapp.sk

Lokalizácia:

na prízemí poliklinickej časti Nemocnice Poprad, a.s. vpravo, oproti Nemocničnej lekárni

Telefonický kontakt: 052 / 7125 373, 052 / 7125 386

Odber a transport materiálu konzultovať telefonicky

Oddelenie je členené na úseky:

  • bakteriologický
  •  
  • imunosérologický
  • parazitologický
  • úsek technických laboratórnych služieb s príjmom materiálu a expedíciou výsledkov

Oddelenie zamerané na poskytovanie laboratórnych a ďalších, z toho vyplývajúcich služieb z odboru klinickej mikrobiológie, t.j.:

 
  • aeróbne a anaeróbne kultivačné vyšetrenie, mikroskopické vyšetrenienie biologických materiálov, identifikácia bakteriálnych kmeňov, zisťovanie citlivosti na ATB,  mikroskopické a kultivačné vyšetrenie helmintov a protozoí, identifikácia parazitov, parametre antiinfekčnej imunológie (sérologické) v oblasti antibakteriálnej, antivírusovej a antiparazitárnej, priama detekcia antigénov baktérií a vírusov v materiáli
  • konzultačná, poradenská činnosť a interpretácia výsledkov vyšetrení, poskytovanie analýz, prehľady rezistencie na antibiotiká
Pracovná doba:
Pondelok – Piatok 07:00 – 15:30
Sobota ( PS ) 07:00 – 15:00

Príjem materiálu:
Pondelok – Piatok 07:00 – 14:30
urgentný do 15:30
Sobota 07:00 – 14:00
urgentný do 15:00