Klinická mikrobiológia

O nás

Poverená vedením oddelenia:  
MVDr. Daniela Ohlasová, PhD. daniela.ohlasova@nemocnicapp.sk
Vedúca laborantka:  
Dana Kažmírová dana.kazmirova@nemocnicapp.sk
0948 909 840


Lokalizácia:

na prízemí poliklinickej časti Nemocnice Poprad, a.s. vpravo, oproti Nemocničnej lekárni

Telefonický kontakt: 052 / 7125 373, 052 / 7125 386

Odber a transport materiálu konzultovať telefonicky

Oddelenie je členené na úseky:

  • bakteriologický
 
  • imunosérologický
  • parazitologický
  • úsek technických laboratórnych služieb s príjmom materiálu a expedíciou výsledkov

Oddelenie zamerané na poskytovanie laboratórnych a ďalších, z toho vyplývajúcich služieb z odboru klinickej mikrobiológie, t.j.:

 
  • aeróbne a anaeróbne kultivačné vyšetrenie, mikroskopické vyšetrenienie biologických materiálov, identifikácia bakteriálnych kmeňov, zisťovanie citlivosti na ATB,  mikroskopické a kultivačné vyšetrenie helmintov a protozoí, identifikácia parazitov, parametre antiinfekčnej imunológie (sérologické) v oblasti antibakteriálnej, antivírusovej a antiparazitárnej, priama detekcia antigénov baktérií a vírusov v materiáli
  • konzultačná, poradenská činnosť a interpretácia výsledkov vyšetrení, poskytovanie analýz, prehľady rezistencie na antibiotiká
Pracovná doba:
Pondelok – Sobota 07:00 – 15:30
Príjem materiálu:
Pondelok – Sobota 07:00 – 14:30
urgentný do 15:30