Patologická anatómia

O nás

Primár:
MUDr. Mária Nováčeková maria.novacekova@nemocnicapp.sk

Vedúci laborant:
Mgr. Stanislav Adamjak stanislav.adamjak@nemocnicapp.sk

vchod_pao
Lokalizácia:
budova úradu verejného zdravotníctva, stredný vchod

Telefonický kontakt: 052 / 7125 581, 649

Práca na oddelení prebieha v 8 hodinových pracovných zmenách od 07:00 hod. do 15:30 hod. v pracovných dňoch.

V laboratóriu sa vykonávajú vyšetrenia:

  • cytologické
  • bioptické
  • imunohistologické
laboratórium

Laboratórna príručka oddelenia patológie