Patologická anatómia

O nás

Lekár poverený vedením:  
MUDr. Ján Dzuracký jan.dzuracky@nemocnicapp.sk

Vedúci laborant:
 
Mgr. Stanislav Adamjak stanislav.adamjak@nemocnicapp.sk


Lokalizácia:
budova úradu verejného zdravotníctva, stredný vchod

Telefonický kontakt: 052 / 7125 581, 649

Práca na oddelení prebieha v 8 hodinových pracovných zmenách od 07:00 hod. do 15:30 hod. v pracovných dňoch.

V laboratóriu sa vykonávajú vyšetrenia:

  • cytologické
  • bioptické
  • imunohistologické
laboratórium

Laboratórna príručka oddelenia patológie