Patologická anatómia

O nás

Lekár poverený vedením:  
MUDr. Ján Dzuracký jan.dzuracky@nemocnicapp.sk

Poverený vedúci laborant:
 
Mgr. Zuzana Svičinová zuzana.svicinova@nemocnicapp.sk


Lokalizácia:
budova úradu verejného zdravotníctva, stredný vchod

Telefónny kontakt:

 • vedúca laborantka 052 / 7125 581
 • dokumentácia 052/ 7125 873
 • primár 052/ 7125 649
 • zástupca primára 052/ 7125 242
 • lekári: 052/ 7125 563
 • cytologické laboratórium: 052/ 7125 221
Pracovná doba:
Pracovné dni 07:00 – 14:12
Príjem materiálu:
Pracovné dni 07:00 – 14:00

 

V laboratóriu sa vykonávajú vyšetrenia:

 • cytologické
 • bioptické
 • imunohistochemické
 • histochemické
 • HercepTesty
 • Peroperačná biopsia
laboratórium

Laboratórna príručka oddelenia patológie