Urologická JZS

Primár:  
MUDr. Erik Chorvát, MBA
erik.chorvat@nemocnicapp.sk


Lokalizácia:
lôžková časť, 1. poschodie.

Telefonický kontakt: 052 / 7125 365

Od 1.7.2011 poskytuje urologické oddelenie aj operačné zákroky v režime jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Tento pojem zahŕňa operácie s hospitalizáciou do 24 hodín, čo pre pacienta a jeho príbuzných zaručuje výrazné zlepšenie komfortu pred operáciou, počas nej a v pooperačnom období. Krátka doba hospitalizácie totiž zmenšuje riziko pooperačných komplikácií, minimalizuje pravdepodobnosť infikovania sa nemocničnými nákazami, ktoré sú častým sprievodným javom dlhších pobytov v nemocnici a ktoré sú náročné na liečbu a minimalizuje stres . Krátky pobyt v nemocnici vedie k rýchlejšiemu hojeniu rán v dôvernom domácom prostredí.

Výkony poskytované v režime jednodňovej zdravotnej starostlivosti:

 • Odstránenie zle vyvinutého semenníka
 • Odstránenie semenníkov pri karcinóme prostaty
 • Resekcia kondylomat na penise
 • Operácia nezostúpených semenníkov u detí
 • Odber vzorky steny močového mechúra na histologické vyšetrenie
 • Operácia páskou pri stresovej inkontinencii moču
 • Operácia zúženej predkožky – obriezka zo zdravotných dôvodov
 • Rozšírenie zúženiny ženskej močovej rúry
 • Plastika varikokély /rozšírené cievy v miešku/
 • Resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
 • Operácia jednoduchej hydrokély u mužov
 • Operácia krátkej uzdičky penisu
 • Sterilizácia u muža zo zdravotných dôvodov
 • Resekcia karunkuly močovej rúry
 • Exstirpácia kožných nádorov na vonkajších genitáliách
 • Sutúra kožnej rany v oblasti vonkajších genitálií
 • Optická uretrotómia krátkej zúženiny močovej rúry u mužov
 • Bopsia prostaty a žaluďa
 • Rozšírenie zúženiny močovej rúry
 • Ureteroskopia
 • Zavedenie a odstránenie ureterálnej endoprotézy