Geriatrické oddelenie

O nás

 

Primárka:  
Viktória Petrigáčová  
Vedúca sestra:  
Mgr. Slávka Švidroňová slavka.svidronova@nemocnicapp.sk

Lokalizácia: geriatrický pavilón

Telefonický kontakt: príjmová geriatrická ambulancia: 052/ 7125 804, vedúca sestra: 052 / 7125 718,
                                             primár: 052/ 7125 660, lekárska izba 3. poschodie: 052/ 7125 344

Dokumentácia: 0948 909 830, dokumentacia.gero@nemocnicapp.sk

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok 14.00 – 16.00
sobota, nedeľa, sviatky 14.00 – 16.00

Návštevy mimo návštevných hodín – len s povolením primára oddelenia.

Nadštandardné izby – momenálne nie sú v prevádzke

Popis oddelenia:

Oddelenie poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť  osobám nad 65 rokov kalendárneho veku so zameraním na interné ochorenia, polymorbiditu, posúdenie funkčného potenciálu, kompletnú analýzu a riešenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Štandardná ošetrovateľská jednotka členená na časť ambulantnú, lôžkovú a vyšetrovaciu. Na druhom poschodí sa nachádza 8 nadštandardných izieb.

Nadštandardné izby:

Vážení klienti, kolegyne, kolegovia, dňa 01.02.2013 bolo na geriatrickom oddelení uvedených do prevádzky 6 nových nadštandardných izieb. Každá nadštandardná izba ma vlastné sociálne zariadenie, pripojenie na všetky siete, vrátane internetu. Hospitalizovaní pacienti vo veku nad 65 rokov sú umiestnení v nadštandardných izbách po jednom.

Foto:
nadstandard1 nadstandard2
nadstandard3 nadstandard4

Hospitalizovaní pacienti:

 • s ochoreniami dýchacieho systému
 • s ochoreniami srdcovocievneho systému
 • s ochoreniami tráviaceho systému
 • s poruchami krvotvorby
 • s ochoreniami urogenitálneho systému
 • s ochoreniami endokrinného systému
 • s ochoreniami pohybových ústrojov
 • s poruchami metabolizmu
 • s dekompenzovanými chronickými ochoreniami
 • s psychickými poruchami ( demencie, depresie, delírium )
 • po NCMP ( náhlych cievnych mozgových príhodách )
 • s imobilizačným syndrómom
 • so sociálnym syndrómom (dysfunkciou rodiny, sociálnou  izoláciou, násilím na starom človeku)
 • s geriatrickým maladaptačným syndrómom
 • s perimortálnym syndrómom
 • s chronickými ranami ( diabetické rany, vredy predkolenia,  preležaniny)

Sesterské činnosti zahŕňajú tieto úseky ošetrovateľskej starostlivosti:

a) základnú ošetrovateľskú starostlivosť – činnosti zamerané na základné potreby pacienta, ktoré môžu byť zmenené chorobou

b) špeciálnu ošetrovateľskú starostlivosť – ošetrovateľské činnosti sestry súvisiace s diagnostikou, terapiou a následnou komplexnou starostlivosťou o geriatrického pacienta

c) administratívne práce – vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, výkazy pre zdravotné poisťovne, nevyhnutné administratívne práce s odborným obsahom

d) prípravné a dokončovacie práce spojené s diagnostickou a terapeutickou činnosťou

Služby pacientomzahŕňajú spoluprácu s inými profesiami zdravotnej starostlivosti:

a) fyzioterapeutom

b) konziliárne služby iných lekárskych odborov

c) sociálnym pracovníkom:

– opatrovateľská služba

– strediská opatrovateľskej starostlivosti

– domovy dôchodcov, penzióny

d) ADOS ( agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti)

e) HOSPIC ( centrálne riadený program paliatívnej starostlivosti o terminálne chorých, u ktorých je prognosticky stanovené pravdepodobné prežívanie maximálne 6 mesiacov)