Propagačná súťaž

III. žrebovanie

V stredu 31.12.2014 sa uskutočnilo žrebovanie v treťom kole propagačnej súťaže Nemocnice Poprad, a.s. 1. cena – Janka Dudová z Popradu, 2. cena – Melánia Ziburová z Popradu, 3. cena – Jozef Rákoci z Hozelca. Výhercom srdečne blahoželáme!  

II. žrebovanie

V piatok 28.11.2014 sa uskutočnilo žrebovanie v druhom kole propagačnej súťaže Nemocnice Poprad, a.s. 1. cena – Františka Jurčíková z Popradu, 2. cena – Anna Hyrošová z Popradu, 3. cena – Mária Cerlová zo Spišskej Teplice. Výhercom srdečne blahoželáme!

I. žrebovanie

V piatok 31.10.2014 sa uskutočnilo žrebovanie v prvom kole propagačnej súťaže Nemocnice Poprad, a.s. 1. cena – Pavol Lapšanský zo Spišského Štiavnika, 2. cena – Anna Gavurová zo Spišského Bystrého, 3. cena – Bc. Viera Mačuteková zo Spišskej Starej Vsi. Výhercom...

Súťažné podmienky

Download (PDF, 199KB)