JZS v odbore oftalmológia (očné)

O nás

Primár oddelenia:  
MUDr. Mária Michalková maria.michalkova@nemocnicapp.sk

Zástupca primára:
 
MUDr. Lívia Javorská, PhD. livia.javorska@nemocnicapp.sk

Vedúca sestra:
 
PhDr. Miroslava Jankovičová miroslava.jankovicova@nemocnicapp.sk

 

Lokalizácia: poliklinická časť 2. poschodie
Telefonický kontakt: 052 / 7125 663

 

Oftalmologické oddelenie v Poprade bolo otvorené v roku 1974.

Od 1.7.2011 Oftalmologické oddelenie Jednodňovej zdravotnej starostlivosti nemá lôžka. V súčasnosti sa na našom oddelení ročne operuje viac ako 1300 operácii sivého zákalu a vyše 3500 ďalších operačných zákrokov. Oddelenie svojím personálnym a technickým potenciálom poskytuje diagnostické a terapeutické možnosti na vysokej úrovni pre pacientov zo spádových oblastí Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča.
Viac o Oftalmologickom oddelení JZS sa dozviete v sekcii História. Prevádzka oddelenia je od 7:00 do 15:30 hod.
Oftalmologická ambulantná pohotovostná služba je v prevádzke v pracovné dni od 15:30 hod do 19:00 hod a v sobotu, nedeľu a sviatok od 7:00 hod do 19:00 hod..


V rámci oftalmologického oddelenia JZS fungujú viaceré ambulancie a operačné sály:


Oftalmologická ambulancia

Lekári: všetci lekári oftalmologického oddelenia JZS

Sestry: Bc. Mária Sedlačková, Valéria Kováčová

Lokalizácia: poliklinická časť 2. poschodie, číslo dverí P228

Ordinačné hodiny:
denne 07:00 – 15:30
 • Príjmy a spracovanie operovaných a vyšetrovaných pacientov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
 • Vyšetrenia a ošetrenia náhlych stavov
 • Plánované konziliárne vyšetrenia, konzultácie, preventívne prehliadky

Diagnostické možnosti a prístrojové vybavenie:

 • počítačový perimeter Medmont M700
 • HRT,
 • autokeratorefraktometer Canon,
 • Ultrazvukový biometer a pachymeter OcuScan,
 • vyšetrovacia jednotka Unit,
 • Snellenove a EDTRS optotypy,
 • adaptometer – projekčný optoptyp CSO,
 • štrbinová lampa,
 • oftalmoskop Heine 2x


Pohotovostná oftalmologická ambulancia:

Lekári: všetci lekári oftalmologického oddelenia JZS, externí oftalmológovia z privátnych ambulancií

Sestry: sestry oftalmologického oddelenia JZS

Lokalizácia: poliklinická časť 2. poschodie , číslo dverí P228

 • riešenie urgentných stavov v čase od 15:30 do 19:00 hod.

V sobotu, nedeľu a sviatok od 7:00 hod do 19:00 hod.

Diagnostické možnosti a prístrojové vybavenie: uvedené vyššie – oftalmologická ambulancia


Glaukómová ambulancia:

Lekári: všetci lekári oftalmologického oddelenia JZS

Sestra: Bc. Mária Sedlačková

Lokalizácia: poliklinická časť 2. poschodie, číslo dverí P228

 • ambulantné vyšetrenia pacientov pri glaukómovom ochorení, alebo pri podozrení na glaukómové ochorenie
Ordinačné hodiny:
Pondelok – štvrtok 13:00 – 15:30

Vyšetrenia:

 • vyšetrenie HRT – tomografia terča zrakového nervu,
 • pachymetria,
 • počítačová perimetria

Diagnostické možnosti a prístrojové vybavenie: uvedené vyššie – oftalmologická ambulancia


Konziliárna  ambulancia hospitalizovaných pacientov

Lekári: všetci lekári oftalmologického oddelenia JZS

Sestra: Bc. Mária Sedlačková

Lokalizácia: poliklinická časť 2. poschodie, číslo dverí P228

 • Oftalmologické konzíliá pre chodiacich pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach Nemocnica Poprad, a.s.
Ordinačné hodiny:
denne 10:00 – 11:00

Diagnostické možnosti a prístrojové vybavenie: uvedené vyššie – oftalmologická ambulancia


Konziliárna ambulancia nehospitalizovaných pacientov

Lekár: prim. MUDr. Mária Michalková

Sestra: Bc. Mária Sedlačková

Lokalizácia: poliklinická časť 2. poschodie, číslo dverí P228

 • Oftalmologické konzíliá pre pacientov, ktorí nie sú hospitalizovaní v Nemocnici Poprad, a.s.
Ordinačné hodiny:
piatok 10:00 – 14:30

Diagnostické možnosti a prístrojové vybavenie: uvedené vyššie – oftalmologická ambulancia


Metabolická ambulancia

Lekári: prim. MUDr. Mária Michalková, MUDr. Lívia Javorská

Sestry: Valéria Kováčová, Bc. Mária Sedlačková

Lokalizácia: poliklinická časť 2. poschodie

 • diagnostika a terapia metabolických ochorení sietnice ( DM – DR)  laserová liečba sietnice, ďalej realizácia YAG laserov, OCT, FAG vyšetrení
Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok 07:30 – 12:30

Diagnostické možnosti a prístrojové vybavenie:

 • ALK laser – Pascal,
 • ALK laser – HGM,
 • OCT – Cirrus HD-OCT 4000
 • FAG – fluoresceínová angiografia – digitálny systém Medmont DV 2000,
 • Macuscop

Operačná sála oftalmologického oddelenia JZS:

 • operácie intrabulbárne – operácie predného segmentu (operácie sivého zákalu, sekundárneho sivého zákalu, protiglaukómové operácie),
 • extrabulbárne operácie (škúlenie, kryoterapia, enukleácie), operácie spojovky – tumory, pterýgia a iné, plastické operácie väčšieho rozsahu na horných a dolných mihalniciach a v okolí oka, operácie úrazov oka

Prevádzka počas plánovaných výkonov od 7:00 do 15:30,

Lokalizácia: poliklinická časť 2. poschodie


Malá operačná sála:mala_operacka

Lekári:

prim. MUDr. Mária Michalková, MUDr. Lívia Javorská, PhD, MUDr. Alena Kučerová, MUDr. Lucia Sonntag, MUDr. Ondrej Jurčišin, MUDr. Jana Karnišová, MUDr. Alica Šutá

Sestry:

Božena Jurčová, Anastázia Toporcerová, Bc. Mária Kukurová, Karolína Cimermanová

Pôsobenie:

 • realizácia menších zákrokov v okolí oka,
 • plastické operácie kože okolia oka,
 • estetické operácie hradené pacientom,
 • riešenie zápalových afekcií na hornej i dolnej mihalnici,
 • riešenie urgentných operačných stavov počas pohotovostných služieb

Lokalizácia: poliklinická časť 2. poschodie

Operačné hodiny:
utorok 10:00 – 12:00
streda 10:00 – 12:00
štvrtok 10:00 – 12:00
piatok 08:00 – 12:00