•TEST NA PROTILÁTKY COVID-19

TEST NA PROTILÁTKY

Myslíte si, že ste prekonali ochorenie COVID-19? Vo vašom organizme môže byť stopa!

Otestujte sa v Nemocnici Poprad!

Nemocnica Poprad, a. s., zaviedla v súvislosti s ochorením COVID-19 kvantitatívne vyšetrenie na protilátky triedy IgG a IgM pre samoplatcov. Vyšetrenie hladiny protilátok (tzn. zisťuje sa množstvo protilátok, kde je stanovená hranica negativity) triedy IgG je zamerané na potvrdenie prekonanej infekcie. Hladina protilátok triedy IgM poskytuje informáciu o skorom štádiu infekcie.

Až počas rozbehnutej pandemickej situácie na Slovensku i vo svete sme si mnohí spomenuli na naše chrípky a nachladnutia v prvých mesiacoch roku 2020. Mnohí sme ani neochoreli, ale cestovali sme v danom čase lietadlom a pohybovali sa v európskych či svetových veľkomestách alebo prišli do kontaktu s chorými. Aj vám teraz vŕta v hlave, či ste toto ochorenie prekonali? Ak si chcete byť skutočne istí, otestujte sa!

IgG protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 sa tvoria v neskoršej fáze ochorenia COVID-19, približne od 14. dňa. Tvoria sa aj u ľudí bez klinických príznakov infekcie SARS-CoV-2. Pretrvávajú v organizme niekoľko mesiacov až rokov po infekcii. Dávajú preto odpoveď, že ste infekciu prekonali, či už s klinickými príznakmi alebo bez nich. Naďalej však zatiaľ nie je známe, či prítomnosť protilátok  zabezpečuje aj následnú imunitu proti SARS-CoV-2.

Tvorba IgM protilátok je možná už od 5. dňa po objavení symptómov ochorenia, najčastejšie však medzi 10. – 13. dňom po nástupe príznakov. Prítomnosť týchto protilátok môže svedčiť o akútnej infekcii nie sú však jej priamym dôkazom.

Vyšetrenie IgG aj IgM v žiadnom prípade neslúži ako náhrada PCR testu z výteru z nosa a hrdla. Ide o doplnkové testy, ktoré môžu pomôcť identifikovať:

  1. už prekonanú infekciu v minulosti (min. pred 3 – 4 týždňami)
  2. bezpríznakovú infekciu s negatívnym výsledkom PCR testu

Ak máte akékoľvek z príznakov COVID-19, potvrdenú infekciu pomocou PCR testu alebo ste boli v kontakte s osobami s potvrdeným ochorením, riaďte sa pokynmi svojho lekára.  

Testovacie súpravy používané v našich laboratóriách zachytávajú nielen protilátky, ktoré vznikli po prekovaní ochorenia COVID-19, ale aj protilátky, ktoré sa vytvorili po očkovaní.

Vyšetrenie odporúčame zvoliť iba ak ste akékoľvek vírusové ochorenie prekonali dávnejšie (min. pred 3 – 4 týždňami), resp. neboli ste v nedávnom kontakte s pozitívnym prípadom ochorenia COVID-19 a momentálne ste úplne zdraví.

Načo mi je toto vyšetrenie potrebné a čo ním získam?

O ochorení COVID-19 je v tejto chvíli stále málo informácií, preto každá informácia, ktorú je možné získať, je z vedeckého hľadiska zaujímavá, pretože sa vyhodnocuje v širšom meradle.

Z pohľadu konkrétneho testovaného klienta ide skôr o psychologický aspekt informácie. Na začiatku pandémie sme začali mať strach z osobných kontaktov a stále sme a musíme byť veľmi ostražití. Ak však vieme, že „chrípka, ktorú sme zvládli“ mohla byť aj týmto novým a zatiaľ málo známym ochorením, výrazne sa mení náš pohľad na tých, o ktorých sme vedeli, že ochorenie majú alebo mali a možno len tak „vo vnútri a ostýchavo“ sme sa im naďalej vyhýbali. Tiež informácia, že sme chorobu prekonali, zvyšuje vieru v našu imunitu príp. nám dáva informáciu, že naša imunita je dôležitým bojovníkom proti koronavírusu a musíme ju neustále posilňovať. Priebeh našej prekonanej choroby nás môže do budúcna vystríhať a informovať, že ďalšia „chrípka alebo nachladenie“ môžu byť aj týmto novým vírusom, preto je dôležité spomenúť a zapamätať si všetky symptómy, ktoré sme pri ochorení pozorovali. Pri ďalšej možnej nákaze koronavírusom sa už poučení budeme vyhýbať sociálnym kontaktom a najmä kontaktom s ohrozenými skupinami omnoho ráznejšie. 

Z medicínskeho hľadiska je dôležité po odporúčanom časovom období test opakovať, aby odborníci videli či sa prítomnosť protilátok v organizme mení. S touto informáciou však už budú pracovať vedci, ktorí neúnavne od prvých objavení nového vírusu pracujú na jeho podrobnom skúmaní, vytvorení vakcíny a čo najefektívnejších preventívnych i liečebných postupoch.