•PCR TEST na COVID 19

PCR TEST

Včasná a presná laboratórna diagnostika ochorenia COVID-19 zohráva dôležitú úlohu pri spomaľovaní a monitorovaní pandémie, preto je a naďalej aj bude rozhodujúce testovanie. V tejto chvíli najspoľahlivejšou metódou je priame stanovenie vírusu tzv. metódou RT-PCR.

Test je založený na detekcii nukleovej kyseliny vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu v reálnom čase. Po výtere z nosa a z hrdla sa materiál laboratórne spracuje. Vyšetrenie je vysoko citlivé a špecifické. V diagnostike SARS-CoV-2 je RT-PCR momentálne zlatým štandardom. Samotný test od spracovania odobratej vzorky od pacienta až po výsledok trvá niekoľko hodín.