•PCR test na COVID 19 – pre samoplatcov

O teste

Včasná a presná laboratórna diagnostika ochorenia COVID-19 zohráva dôležitú úlohu pri spomaľovaní a monitorovaní pandémie, preto je a naďalej aj bude rozhodujúce testovanie. V tejto chvíli najspoľahlivejšou metódou je priame stanovenie vírusu tzv. metódou RT-PCR.

Test je založený na detekcii nukleovej kyseliny vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu v reálnom čase. Po výtere z nosa a z hrdla sa materiál laboratórne spracuje. Vyšetrenie je vysoko citlivé a špecifické. V diagnostike SARS-CoV-2 je RT-PCR momentálne zlatým štandardom. Samotný test od spracovania odobratej vzorky od pacienta až po výsledok trvá niekoľko hodín.

Odbery realizujeme v Mobilnom odberovom mieste Nemocnice Poprad, a. s., počas pracovných dní od 7.15 do 7.45 hod. Na testy je potrebné sa objednať a do priestoru odberového miesta prichádzať podľa objednania.