Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Pacienti budú ošetrení na ambulancii všeobecného lekára MUDr. Tekáča, 2.poschodie kož.stacionára,  číslo dverí D227

Lekár:

MUDr. Jozef Tekáč, MPH

Sestra:

Bc. Adriana Barabasová

Lokalizácia: pavilón kožného stacionára  2.poschodie,  číslo dverí: D223

Telefonický kontakt: 052 / 7125 353

Email:  avl2@nemocnicapp.sk

 

Ordinačné hodiny:
Pracovné dni 07:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Zmena všeobecného lekára je bezplatná podľa platnej legislatívy. Pacient má právo vybrať si všeobecného lekára podľa slobodnej voľby. V prípade zmeny všeobecného (obvodného) lekára je potrebné písomné odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Dôvod odstúpenia od zmluvy sa nemusí uvádzať. Odstúpenie od dohody so svojim doterajším všeobecným lekárom nájde pacient v novej ambulancii alebo na webovej stránke ambulancie. Odstúpenie od dohody následne doručí pacient osobne alebo poštou svojmu predchádzajúcemu lekárovi, prípadne ju vypíše v novej ordinácii a o doručenie a komplexnú administráciu sa postará personál ambulancie.

Následne klient podpíše Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s novým všeobecným lekárom, dokument vyplní 3 krát a pošle ho poštou na adresu novej  ambulancie alebo ho prinesie osobne do ambulancie. Na základe toho si nový lekár vyžiada  zdravotnú dokumentáciu pacienta od predchádzajúceho všeobecného lekára.

Pacientom novej ambulancie sa klient stáva až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Do tohto času je stále pacientom pôvodného lekára. Najlepší čas pre zmenu lekára je vždy koncom mesiaca. Personál novej ambulancie všeobecného lekára pre dospelých ochotne pomôže s vypĺňaním dokumentov. 
Ambulancia je otvorená už od 1.1.2022 v čase ordinačných hodín.

Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť všeobecného lekára pre dospelých na jednom mieste – preventívne prehliadky, diagnostiku, liečbu akútnych a chronických ochorení, dispenzár chronických ochorení, poradenstvo, očkovania, predoperačné vyšetrenia ako aj iné výkony v rozsahu kompetencie všeobecného lekára pre dospelých.

To všetko s ľudským prístupom, rešpektom a trpezlivosťou.

 

Režim ambulancie:
07:00 – 09:00 odbery, preventívne prehliadky, komplexné vyšetrenie pacienta pri prevzatí do zdravotnej starostlivosti
09:00 – 12:00 vyšetrenie pacientov s akútnymi, chronickými ochoreniami
12:00 – 12:30 obedná pauza
12:30 – 14:00 PO, UT, ŠTV, PIA Očkovanie COVID-19
14:00 – 15:30 administratíva, písanie e-receptov
  • O predpis medikácie nás môžete požiadať aj prostredníctvom emailu:
    avl2@nemocnicapp.sk, telefonicky na čísle 052 / 7125 352. 
  • Objednajte si svoj termín na vyšetrenie vopred telefonicky na čísle:
    052 / 7125 352 alebo online