•RÝCHLY RT-PCR TEST NA COVID-19

RÝCHLY RT-PCR TEST NA COVID-19

Nemocnica Poprad reaguje na potreby obyvateľov v týchto náročných časoch a neustále sleduje nové možnosti a trendy v diagnostických metódach. Z tohto dôvodu zavádza do svojej ponuky rýchly molekulárny Real-time PCR in vitro diagnostický test na kvalitatívnu detekciu vírusu SARS- CoV-2 (SARS-CoV-2 rýchly RT-PCR test). Výsledok testu dostane testovaná osoba do hodiny od odberu!

Rýchly RT-PCR test diagnosticky vykonáva oddelenie klinickej mikrobiológie od pondelka do piatka od 7.00 do 10.00 hod. Samotný odber musí byť realizovaný v mobilnom odberovom mieste Nemocnice Poprad. Klient sa na test objednáva prostredníctvom objednávacieho formulára na stránke nemocnicapp.sk

Včasná a presná laboratórna diagnostika ochorenia COVID-19 zohráva dôležitú úlohu pri spomaľovaní a monitorovaní pandémie, preto je a naďalej aj bude rozhodujúce testovanie. V tejto chvíli najspoľahlivejšou metódou je priame stanovenie vírusu tzv. metódou RT-PCR.

Test je založený na detekcii nukleovej kyseliny vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu v reálnom čase. Po výtere z nosa a z hrdla sa materiál laboratórne spracuje. Vyšetrenie je vysoko citlivé a špecifické. V diagnostike SARS-CoV-2 je RT-PCR momentálne zlatým štandardom.

Odbery na rýchly RT-PCR test počas pracovných dní vykonávame na základe objednania od 7.00 do 10.00 hod.

Výsledok je klientovi zasielaný elektronicky na mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávacom formulári. Certifikát je vyhotovený rovnako ako pri klasickom RT-PCR teste v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Cena tejto služby je 100 €.

Za test môže klient zaplatiť kartou alebo v hotovosti v pokladni Nemocnice Poprad (3. poschodie polikliniky) každý pracovný deň od 7.00 do 12.00 hod. alebo priamo v priestoroch MOM (počas ordinačných hodín MOM) avšak len v hotovosti. Pred testovaním je potrebné sa preukázať dokladom o zaplatení.