Geriatrická ambulancia

Lekár:  
Viktória Petrigáčová

viktoria.petrigacova@nemocnicapp.sk

Sestra:  
Mgr. Žaneta Oláhová  

Lokalizácia: infekčný pavilón,  1. poschodie, číslo dverí: 309

Telefonický kontakt: 052 / 7125 804

Ordinačné hodiny:
07:00 – 07:30 Administratívne práce
07:30 – 10:00 Ambulancia – odbery, kontr.vyšetrenia, príjem plánovaných pacientov na hospitalizáciu
10:00 – 12:00 Vizita na oddelení
12:00 – 12:30 Obed
12:30 – 14:30 Ambulancia
14:30 – 15:30 Administratívne práce