Ambulancia gynekologickej urológie

Lekár:  
MUDr. Marián Raučina marian.raucina@nemocnicapp.sk

Pôrodná asistentka:
 
Bc. Lýdia Blašková  


Lokalizácia:

komplement – 8. poschodie, pred vstupom na operačnú sálu, číslo dverí: K 805/1

Telefonický kontakt: 052 / 7125 269

Ordinačné hodiny:
Pondelok 10:00 – 12:00
Piatok 10:00 – 12:00

Pôsobenie ambulancie:

  • urogynekologická starostlivosť,
  • diagnostika pred operačným riešením,
  • diagnostika a liečba jednotlivých typov inkontinencie,
  • diagnostika a liečba hyperaktívneho močového mechúra,
  • urodynamické vyšetrenie – cystometria, uroflowmetria.

 

Prístrojové vybavenie:

  • Urodynamický prístroj – UROMIC COMPACT/PC