Pediatrické oddelenie s JIS

Novorodenecké oddelenie a Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodenca

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKAbfh

Neonatologické oddelenie poskytuje starostlivosť o novorodencov zdravých aj rizikových. Realizujeme transport novorodencov špecializovaným transportným tímom. V minulosti sme boli držiteľmi titulu a plakety BABY FRIENDLY HOSPITAL (BFH). Skratka BFH v preklade znamená “nemocnica priateľská k deťom”. Titul BFH je na celom svete udeľovaný nemocniciam, ktoré plnia všetky kritéria stanovené WHO a UNICEF pre podporu dojčenia ako jednej z hlavných podmienok optimálneho vývoja dieťaťa, tzv. desať krokov k podpore dojčenia. Aktuálne sa Nemocnica Poprad, a. s., uchádza o opätovné získanie titulu a plakety BFH. Oddelenie je súčasťou detského oddelenia.

ZDRAVOTNÍCKE ČINNOSTI

Vedúci lekár:    
MUDr. Lýdia Beniaková tel.: 052/7125 657 lydia.beniakova@nemocnicapp.sk
Úseková sestra:    
Mgr. Viera Bachledová   viera.bachledova@nemocnicapp.sk

Lokalizácia: lôžková časť, 9. poschodie, vpravo.

Telefonický kontakt: 052/7125 387

Jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti ( JIRS):

 • diagnostika a liečba perinatálne vzniknutých stavov
 • starostlivosť o kriticky chorého pacienta v hmotnostnej kategórii od 1250-1500 g, narodených po 29. gestačnom týždni
 • starostlivosť o novorodenca vyžadujúceho si krátkodobú i dlhodobú konvenčnú pľúcnu ventiláciu
 • transport novorodencov zabezpečujeme 24 hodín zo spádových oblastí: Kežmarok, Krompachy, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, špecializovaným transportným tímom (letecky, sanitkou)
 • nepretržitá telefonická konziliárna služba
opn opn1

Jednotka intenzívnej starostlivosti JIS, intermediárna starostlivosť IMS:

 • diagnostika a liečba všetkých rizikových novorodencov s hmotnosťou vyššou ako 1500g, deti porodené po 29. gestačnom týždni
 • zaistenie zodpovedajúcej starostlivosti od prevzatia pacienta do prepustenia do domácej starostlivosti
 • novorodenci s potrebou intenzívneho monitorovania životných funkcií
 • sledovanie ďalšieho vývoja pacienta po prepustení v ambulancii pre rizikového novorodenca
 • kompletné zaučenie matiek pred prepustením v starostlivosti o rizikového novorodenca
 • možnosť zakúpenia monografie pre rodičov rizikových novorodencov ” Narodili sme sa nezrelí …”
 • možnosť prijatia matiek detí hospitalizovaných na JIS a JIRS, IMS

 

Jednotka starostlivosti o fyziologického novorodenca:

Vedúci lekár:    
MUDr. Martina
Šustrová
tel.: 052/7125 392 martina.sustrova@nemocnicapp.sk

Úseková sestra:
   
Mgr. Viera Bachledová tel.: 052/7125 648 viera.bachledova@nemocnicapp.sk

Lokalizácia: lôžková časť, 9. poschodie, vpravo.

 • ošetrenie novorodenca po pôrode a následný pobyt na oddelení v systéme rooming in v 2-3 lôžkových izbách, 2 izby sú s nadštandardným vybavením
 • hospitalizujeme deti narodené po 36. týždni tehotenstva bez výrazných adaptačných obtiaží
 • hospitalizujeme donosených, v termíne porodených novorodencov
 • včasné zachytenie začínajúcich patologických zmien (infekcia, vrodené chyby) na observačnom boxe
 • pobyt detí ktoré nemôžu byť u matiek (po operačnom pôrode, iné problémy matky ) na observačnom boxe
 • zameranie sa na prirodzenú výživu novorodenca (dojčenie, prípadne dokŕmovanie pasterizovaným ženským mliekom)
 • diagnostické metódy: skríning vrodených anomálií, ultrasonografický skríning mozgu, srdca, obličiek, skríning vrodenej katarakty, vyšetrenie očného pozadia, skríning sluchu OAE ( otoakustické emisie), skríning vrodeného vykĺbenia bedrových zhybov, skríning dedičných ochorení (fenylketonúriu FKU, ochorenia nadobličiek CAH, ochorenie štítnej žľazy KH, cystickú fibrózu skríning nezostúpenia vajíčok u chlapcov, neurologické vyšetrenia v indikovaných prípadoch.

Iné služby

 • Prítomnosť neonatológa alebo pediatra pri každom pôrode
 • Prítomnosť blízkej osoby pri pôrode
 • Možnosť zakúpenia ženského mlieka z banky (platená služba podľa cenníka)
 • Prepichnutie uší (platená služba podľa cenníka)
 • Možnosť zapožičania lôžka na monitorovania dychu
 • Možnosť zakúpenia publikácie ” Narodili sme sa nezrelí….”
 • Rady ohľadom dojčenia – osobne aj telefonicky
 • Možnosť prijatia matiek detí hospitalizovaných na JIS a JIRS,IMS (platená služba podľa cenníka)

Upozornenie

Prosíme o používanie mobilných telefónov mimo priestorov nášho oddelenia, vzhľadom na možnú interferenciu s medicínskymi prístrojmi. O fotení a filmovaní dieťaťa dopredu informujte ošetrujúcu sestru.