PODTATRANSKÝ RÁDIOLOGICKÝ DEŇ – II. ročník

logo

Nemocnica Poprad, a.s.

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie

a oddelenia nukleárnej medicíny,

akreditované pracovisko SZU pre intervenčnú rádiológiu

pod záštitou Doc. MUDr. P. Bořutu Csc., mim. prof., Rádiologická klinika SZU Bratislava

     a MUDr. I. Vuleva PhD., hlavného odborníka SR pre rádiológiu

     Vás pozývajú na

PODTATRANSKÝ RÁDIOLOGICKÝ DEŇ

II. ročník

 

25. októbra 2013 (piatok) o 14:00 hod.

hotel Tatranec v Tatranskej Lomnici

kongresová hala

Odborný program:

14:00 Slávnostné otvorenie
14:15 – 16:25 Predsedníctvo: Heržák M., Kusková G., Tomečková L.
14:15 – 14:35 Chalányi Ľ., ODIR a ONM NP Poprad, a.s.:
RFA rozšírenie portfólia intervenčných výkonov na ODIR Nemocnice Poprad, a.s.
14:35 – 14:55 Gallík P. Gallíková L., ODIR a ONM NP Poprad, a.s.:
CT kolonoskopia
14:55 – 15:15 Heržák M., ODIR a ONM NP Poprad, a.s.:
KAAL a DTC (kazuistiky)
15:15 – 15:35 Kusková G., ODIR a ONM NP Poprad, a.s.:
Rádiológia žlčníka a žlčových ciest
15:35 – 15:55 Petras A., ODIR a ONM NP Poprad, a.s.:
Virtuálna CT kolonoskopianaše prvé skúsenosti
15:55 – 16:25 Diskusia
16:25 – 16:45 Prestávka
16:45 – 18:15 Predsedníctvo: Petras A., Rosina F., Guza F. st.
16:45 – 17:05 Brejková M., Žembová M., ODIR a ONM NP Poprad, a.s.:
Osteodenzitometrické vyšetrenie skeletu
17:05 – 17:25 Gocová E., Svoreň M., ODIR a ONM NP Poprad, a.s.:
Scintigrafické zobrazenie bazálnych ganglií Datscan mozgu
17:25 – 17:45 Hrebeňárová A., ODIR a ONM NP Poprad, a.s.:
Perkutánna vertobroplastika príprava a asistencia pri výkone
17:45 – 18:05 Jankechová I., Svoreň M., ODIR a ONM NP Poprad, a.s.:
Statická scintigrafia obličiek u detí
18:05 – 18:15 Diskusia
18:15 Vyhodnotenie a záver
18:45 Večera