Odborná príprava pracovníkov-indikujúcich lekárske ožiarenie

Vážené kolegyne, kolegovia

Pozývame Vás na školenie „Odborná príprava pracovníkov-indikujúcich lekárske ožiarenie“, ktoré sa bude konať 28.11.2013 od 10:00 hod. do 16:00 hod., v posluchárni na 10.poschodí.

Školenie: 5 kreditov.

Registračný poplatok: 10,- €  lekári, zamestnanci Nemocnice Poprad, a.s.
35,- €  lekári, neštátni event. z iných zdrav. zariadení.

Externí/neštátni lekári – prihlásiť sa môžete na  e-mailovu adresu:

chalanyi.l@nemocnicapp.sk

Potrebujeme poslať:

Meno, priezvisko, titul
Dátum narodenia
Trvalé bydlisko
Adresa zamestnávateľa

Tieto údaje sa odosielajú na Úrad verejného zdravotníctva BA, kde Vás evidujú, že máte absolvované školenie podľa zákona. Podľa platného zákona, školenie je potrebné vykonať raz za prax.

ROZVRH PREDNÁŠOK – Indikujúci lekári

 

MUDr. Ľudovít Chalányi
primár ODIR a ONM
Nemocnica Poprad, a.s.