Archív – 2013

2 – Zákazky podľa § 9 ods. 9

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Dodanie tovaru, služby na základe faktúry so splatnosťou 60 dní od jej doručenia
P.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Tovar / služba / práca Stav zákazky, urgentné, havária Termín podľa § 9 ods.9 Zákona o VO
1. 26.6.2013 Servis CT S urgentné 1.7.2013
2. 26.6.2013 BrightView XCT S urgentné 1.7.2013
3. 3.7.2013 Tlačiarne,káble S urgentné 9.7.2013
4. 4.7.2013 Zariadenie miestnosti S urgentné 10.7.2013
5. 4.7.203 Prístrešok nad vrátnicu S urgentné 10.7.2013
6. 8.7.2013 Výmena PVC podlahy S havária 11.7.203
7. 9.7.2013 Rolovaný videop T urgentné 12.7.2013
8. 4.7.203 Oprava rozvodov vody S havária 10.7.2013
9. 12.7.2013 Zasúvací systém sociál. S urgentné 17.7.2013
10. 30.7.2013 Oprava optiky S urgentné 2.8.2013
11. 1.8.2013 Oprava prístr. Espire S urgentné 6.8.2013
12. 1.8.2013 Kliešte laparoskopické T urgentné 6.8.2013
13. 1.8.2013 Ihelec laparoskopický T urgentné 6.8.2013
14. 1.8.2013 GO čerpadla, opr.motora S havária 6.8.2013
15. 5.8.2013 Výmena obrazovky S urgentné 8.8.2013
16. 6.8.2013 Identifikačné náramky T urgentné 9.8.2013
17. 9.8.2013 Oprava optiky S urgentné 13.8.2013
18. 9.8.2013 Oprava optiky S urgentné 14.8.2013
19. 12.8.2013 Oprava modulo M-COV S urgentné 15.8.2013
20. 13.8.2013 Oprava veľkokuch.zariadenia S urgentné 16.8.2013
21. 16.8.2013 Elektroinštalačný materiál T urgentné 20.8.2013
22. 8.8.2013 Servis CT S urgentné 13.8.2016
23. 8.8.2013 BrightView XCT S urgentné 13.8.2013
24. 8.8.2013 Servis CT S urgentné 13.8.2013
25. 21.8.2013 Skúšky dlhodobej stability S servis 26.8.2013
26. 23.8.2013 MTZ prietokomerov/sanit.vozidlá S urgentné 28.8.2013
27. 30.8.2013 Výmena PVC podlahy S havária 4.9.203
28. 4.9.2013 Výmena graf.karty T urgentné 9.9.2013
29. 9.9.2013 Výmena PVC podlahy S havária 12.9.2013
30. 9.9.2013 Výmena poškod.preklad.pásu S havária 12.9.2013
31. 10.9.2013 Zasúvací systém sociál. S urgentné 13.9.2013
32. 24.9.2013 Pneumatiky T urgentné 27.9.2013
33. 24.9.2013 Výmena PVC podlahy S havária 27.9.2013
34. 25.9.2013 Výmena PVC podlahy S havária 30.9.2013
35. 285.9.2013 Výmena PVC podlahy S havária 30.9.2013
36. 24.9.2013 Servis, prehliadky – odparovačov S urgentné 27.9.2013
37. 24.9.2013 Oprava elektrokoagulácie S havária 27.9.2013
38. 30.9.2013 Výmena xenónovej lampy S urgentné 3.10.2013
39. 4.10.2013 Výmena PVC podlahy S havária 8.10.2013
40. 8.10.2013 Dodanie a MTZ žalúzií S urgentné 11.10.2013
41. 11.10.2013 Vodoinšt.materiál T urgentné 15.10.2013
42. 14.10.2013 Endoskopický klipovač T urgentné 17.10.2013
43. 14.10.2013 Opr.zvlhčovača, enterál.púmp S havária 17.10.2013
44. 17.10.2013 Výmena PVC podlahy S havária 21.10.20013
45. 17.10.2013 Lampa xenónová T urgentné 22.10.2013
46. 17.10.2013 Oprava optiky S havária 22.10.2013
47. 25.10.2013 Vodoinšt.materiál T urgentné 30.10.2013
48. 28.10.2013 Čerpadlo-výmena T havária 31.10.2013
49. 29.10.2013 Oprava artroskop.punchov S havária 4.11.2013
50. 29.10.2013 Oprava modulu MINI-C S havária 4.11.2013
51. 29.10.2013 Oprava optiky S havária 4.11.2013
52. 8.11.2013 Výmena stožiarov S havária 12.11.2013
53. 15.11.2013 Oprava svetelnej reklamy S urgentné 19.11.2013
54. 28.11.2013 Výmena PVC podlahy S havária 25.11.2013
55. 20.11.2013 Oprava havárie dieselagregátu S havária 25.11.2013
56. 28.11.2013 Stavebné úpravy  S havária 2.12.2013
 57. 28.11.2013 Logá na reklamné predmety  T urgentné 3.12.2013
 58. 29.11.2013 Základová doska pre zásobník  S urgentné 4.12.2013
 59. 1.12.2013 Program.zabezpeč.spoločensk.večera  S plánované 5.12.2013
 60. 1.12.2013 Stavebné úpravy  S urgentné 5.12.2013
 61. 1.12.2013  Phako rúčka  T urgentné 6.12.2013
 62. 5.12.2013  Revízia monitorov  S urgentné 9.12.2013
 63. 9.12.2013 Čistiaci prostriedok  T urgentné 13.12.2013
64. 16.12.2013 Oprava násadca Rádiolucent-drive T urgentné 19.12.2013
65. 19.12.2013 Pracovné odevy pre zdrav.personál T urgentné 23.12.2013