Archív – 2014

2 – Zákazky podľa § 9 ods. 9

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Dodanie tovaru, služby na základe faktúry so splatnosťou 60 dní od jej doručenia
P.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Tovar / služba / práca Stav zákazky, urgentné, havária Termín podľa § 9 ods.9 Zákona o VO
1. 27.12.2013 konvexná sonda T urgentné 3.1.2014
2. 13.1.2014 oprava prístroja HRT 3 S urgentné 17.1.2014
3. 13.1.2014 vložka graspera WA 64120C T urgentné 17.1.2014
4. 17.1.2014 stôl s náklonom T urgentné 20.1.2014
5. 17.1.2014 dopracovanie PD S urgentné 20.1.2014
6. 17.1.2014 programové zabezpečenie spoločenského večera S urgentné 22.1.2014
7. 17.1.2014 zmäkčovadlo T urgentné 21.1.2014
8. 17.1.2014 lampa xenónová T urgentné 23.1.2014
9. 22.1.2014 zákaznícke karty T urgentné 28.1.2014
10. 22.1.2014 shaver nože T urgentné 30.1.2014
11. 27.1.2014 oprava artroskop.optiky S urgentné 30.1.2014
12. 27.1.2014 servis anestéziolog. prístroja S urgentné 30.1.2014
13. 27.1.2014 svetlovodný kábel S urgentné 30.1.2014
14. 27.1.2014 svetlovodný kábel S urgentné 3.2.2014
15. 30.1.2014 prevodník na harmon.skalpel T urgentné 4.2.2014
16. 3.2.2014 oprava kardiologickej sondy S urgentné 7.2.2014
17. 10.2.2014 diskrétne obálky T urgentné 14.2.2014
18. 14.2.2014 servis kariet S urgentné 18.2.2014
19. 14.2.2014 lampa xenónová T urgentné 18.2.2014
20. 17.2.2014 matrace efekta T urgentné 20.2.2014
21. 20.2.2014 rúčka ku artroskopii T urgentné 24.2.2014