Geriatrické oddelenie

Personál

 

Primárka:
 
Viktória Petrigáčová

Vedúca sestra:
 
Mgr. Slávka Švidroňová
Bakalárske štúdium ukončila na Katolíckej univerzite v Ružomberku v roku 2006. Od roku 1996 je zamestnancom Nemocnice Poprad, a.s. Do roku 1998 pracovala na FRO oddelení ako sestra pri lôžku.  V rokoch 2000 – 2009  pracovala na geriatrickom oddelení ako sestra pri lôžku. Od roku  2011 pracovala na ortopedickom oddelení ako sestra pri lôžku. Od júna 2012 pracuje ako vedúca sestra na geriatrickom oddelení. Ukončila štúdium v Ústave sociálnych vied a zdravotníctva v Prešove – magisterské štúdium a zvýšila si kvalifikáciu na SZU v Banskej Bystrici – špecializačné štúdium v odbore vnútorné lekárstvo.

Lekári:
 
MUDr. Vita Hrytsenko
 
MUDr. Ján Hudáček  
MUDr. Olha Krasna
 
MUDr. Juliya Pohorilyak