Geriatrické oddelenie

Personál

 

Primár:
 
MUDr. Christian Schweitzer
Vzdelanie: JLF Martin
Atestácie: vnútorné lekárstvo, geriatria

Vedúca sestra:
 
Mgr. Slávka Švidroňová
Bakalárske štúdium ukončila na Katolíckej univerzite v Ružomberku v roku 2006. Od roku 1996 je zamestnancom Nemocnice Poprad, a.s. Do roku 1998 pracovala na FRO oddelení ako sestra pri lôžku.  V rokoch 2000 – 2009  pracovala na geriatrickom oddelení ako sestra pri lôžku. Od roku  2011 pracovala na ortopedickom oddelení ako sestra pri lôžku. Od júna 2012 pracuje ako vedúca sestra na geriatrickom oddelení. Ukončila štúdium v Ústave sociálnych vied a zdravotníctva v Prešove – magisterské štúdium a zvýšila si kvalifikáciu na SZU v Banskej Bystrici – špecializačné štúdium v odbore vnútorné lekárstvo.

Lekári:
 
MUDr. Juraj Dlugoš  
MUDr. Iana Gernátová  
Od marca 2012 pracuje na geriatrickom oddelení.  
MUDr. Barbora Halavin Brezovská  
MUDr. Ján Hudáček  
MUDr. Lenka Vernarcová  
Vzdelanie: LF UK v Bratislave
Atestácie:
Príprava: zaradená do špecializačnej prípravy v odbore geriatria
MUDr. Viktória Zájác
 
Od marca 2012 pracuje na geriatrickom oddelení.