Fyziatricko – rehabilitačné lôžkové oddelenie – ZATVORENÉ

Personál

Lekár poverený vedením:
 
MUDr. Aksana Kurbat

Vzdelanie: LF Grodnenskej štátnej lekárskej univerzity /Bielorusko/
Atestácie: vnútorné lekárstvo

 

Vedúca sestra:
 
Mgr. Jana Smolárová  
Vzdelanie: SZŠ Poprad, špecializačné štúdium Bratislava, KU Ružomberok  

Lekári:
 
MUDr. Katarína Bednarčiková  
Vzdelanie: JLF UK v Martine
Atestácie: 0
Príprava: odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
MUDr. Denisa Gašpárková  
MUDr. Gabriela Grendová  
MUDr. Henrieta Kupčíková  
MUDr. Monika Mrázová