Fyziatricko – rehabilitačné lôžkové oddelenie

Personál

Primár:
MUDr. Aksana Kurbat
Vzdelanie: LF Grodnenskej štátnej lekárskej univerzity /Bielorusko/
Atestácie:
odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia /SR/
                  vnútorné lekárstvo/Bielorusko/
 
Vedúca sestra:
Mgr. Jana Smolárová
 
Vzdelanie: SZŠ Poprad, špecializačné štúdium Bratislava, KU Ružomberok  

Lekári:
 
MUDr. Katarína Bednarčiková  
Vzdelanie: JLF UK v Martine
Atestácia: odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 
MUDr. Mária Dluhá
 
MUDr. Denisa Gašpárková  
Vzdelanie: LF Univerzita Komenského v Bratislave 
Atestácia: odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 
MUDr. Ivana Kišiková  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
 
MUDr. Henrieta Kupčíková  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
 
MUDr. Anton Štancel  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
 
MUDr. Kristína Štanclová  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice