Fyziatricko – rehabilitačné lôžkové oddelenie – ZATVORENÉ

História

História fyziatricko – rehabilitačného oddelenia sa začala písať v roku 1975, pod vedením primára MUDr. Rosinu Alojza, vedúcej sestry Rusinovej Viery a staničnej sestry Javorskej Evy. Po odchode vedúcej sestry Rusinovej Viery na jej post bola menovaná Valachovičová Mária 01.02.1979.

Dňa 1.10.1982 bola menovaná do funkcie primára MUDr. Fabianová Anna, ktorá prevzala oddelenie po MUDr.Rosinovi Alojzovi.

15.10.2005 MUDr. Brndiarová Jana menovaná do funkcie primára FRO. 21.11.2005 Smolárová Jana menovaná do funkcie vedúcej sestry FRO lôžková časť. 01.03.2006 Nádašiová Emília poverená funkciou vedúceho fyzioterapeutického pracovníka. 01.07.2006 Ridillová Darina poverená zastupovaním vedúcej sestry FRO lôžková časť. Od februára 2009 Mgr. Smolárová Jana po návrate z materskej dovolenky opäť zastáva funkciu vedúcej sestry.