Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou

Personál


Primár:
 
MUDr. Dominika Martinková
Vzdelanie: LF UPJŠ v Košiciach
Zástupca primára:  
MUDr. Ján Mikloš
Špecializácia: gastroenterológia
Vedúca sestra:
 
Mgr. Martina Kostolníková
Bakalárske štúdium  v odbore Ošetrovateľstvo ukončené  v roku 2008 na JLF UK v Martine. Od roku 2008 pracovala ako sestra pri lôžku na OÚCH. V roku 2011 ukončené magisterské štúdium na SZU v Banskej Bystrici. V roku 2012 ukončené špecializačné štúdium v chirurgických odboroch dnes spojené do špecializačného odboru Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých.

Lekári:
 
MUDr. Jana Andraščíková t.č. čiast.úväzok
MUDr. Jana Bajaj
t.č. RD
MUDr. Gabriela Bakšová
 
MUDr. Zuzana Bališová t.č. RD
Špecializácia: gastroenterológia
MUDr. Simona Britaňáková
 
MUDr. Martin Fantazír
 
MUDr. Róbert Funket
 
MUDr. Klára Hasaralejková  
MUDr. Diana Ivanidesová
 
MUDr. Marek Kaňuščin  
MUDr. Zuzana Katanová  
MUDr. Anna Kotlárová t.č. RD
MUDr. Lenka Kuchárová t.č. čiast.úväzok
Špecializácia: kardiológia
MUDr. Ľubomír Lukáč  
MUDr. Barbora Linkeschová t.č. RD
MUDr. Michal Matava   
MUDr. Barbora Matfiaková t.č. RD
MUDr. Daniela Mertová  
Špecializácia: endokrinológia
MUDr. Lucia Mihaličová t.č. RD
Špecializácia: gastroenterológia
MUDr. Lucia Mojžišová  
MUDr. Ivan Mrázik  
MUDr. Andrea Olejníková  
Špecializácia: kardiológia  
MUDr. Veronika Lešková  
MUDr. Lenka Oravcová  
Špecializácia: vnútorné lekárstvo  
MUDr. Lea Papcunová t.č. RD
MUDr. Stanislav Pisarčík  
MUDr. Adriana Polovková  
MUDr. Michaela Potyčná
 
MUDr. Lenka Rojková  
MUDr. Matej Schön  
MUDr. Martin Smelý
 
MUDr. Alexandra Šavelová
 
MUDr. Lucia Tarbajová  
MUDr. Tamara Vasilenková
 
MUDr. Stanislava Závadská  
MUDr. Lucia Zoričáková t.č. RD
Špecializácia: vnútorné lekárstvo
MUDr. Patrik Kotlár rezident
MUDr. Matúš Krempaský rezident
MUDr. Katarína Talafová rezident

* RD – rodičovská dovolenka