Stacionár dermatovenerologický

Personál

 

Primár:
 
MUDr. Jana Kováčová Gajanová  
Vzdelanie: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
Špecializačná skúška: dermatovenerológia

Vedúca sestra:
 
PhDr. Marta Gutová
2005 – špecializácia v odbore inštrumentovanie na operačnej sále   – Prešov
2006 – magisterské štúdium                                                                      – Trnavská univerzita v Trnave
2009 – rigorózna skúška v odbore Ošetrovateľstvo                               – Trnavská univerzita v Trnave
2013 – špecializácia Manažment a financovanie zdravotníctva           – LF – SZU Bratislava
2014 – akreditačné vzdelávanie v kozmetológii                                     – Žilina.

Lekári:
 
MUDr. Jana Burešová  
Vzdelanie: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Príprava: zaradená do špecializačnej prípravy v odbore dermatovenerológia.
MUDr. Katarína Kováčová  
MUDr. Nikol Krajňáková
 
MUDr. Dušan Pajerchin  
Atestácie: I. a II. stupňa z dermatovenerológie a I. stupňa z gynekológie a pôrodníctva  
MUDr. Elena Tkáčová  
MUDr. Jaroslava Vaňková  
Vzdelanie: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Špecializačná skúška: dermatovenerológia