JZS v odbore oftalmológia (očné)

Diagnostické a liečebné metódy

Konzervatívna liečba:

 • lokálna,
 • celková

Chirurgická liečba:

 • Operácie katarakty- sivého zákalu šošovky
  – fakoemulzifikácia šošovky, extrakapsulárna extrakcia katarakty, sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky, primárna a sekundárna fixácia umelej vnútroočnej šošovky o skléru
 • Operácie sekundárnej katarakty
  – discízia, pars plana kapsulektomia, YAG laserkapsulotomia
 • Protiglaukómové operácie
  – perforačné protiglaukómové operácie, cyklokryotermia, bazálna iridektómia, laserová iridotómia pomocou YAG a ALK laseru
 • Iridoplastika
 • Operácie na prednom segmente oka
  – primárne aj definitívne ošetrenie perforačných a penetračných poranení oka,
 • Operácie proti strabizmu
  – konvergentný a divergentný strabizmus, operácia recidivujúcich strabizmov
 • Plastické
  – kozmetické operácie na hornej a dolnej mihalnici a v okolí očí z medicínskych (traumy, tumory, zápaly) a estetických dôvodov
 • Kryoterapia
 • Elektrokoagulácia – vhodné afekcie kože
 • Laserterapia
  – ošetrenie metabolických, zápalových, degeneratívnych a cievnych ochorení pomocou ALK, riešenie sekundárnej katarakty pomocou YAG laseru, laserová iridotómia pomocou YAG a ALK laseru

Prístrojové vybavenie:

 

 • fakoemulzifikačný prístroj – prístroj používaný na operáciu šedého zákalu, slúži na rozdrvenie skaleného jadra šošovky pomocou ultrazvuku, cez malý rez
 • Orbit
orbit
 • Signature – fakoemulzifikátor, používa sa pri operácii skalenej šošovky
fakoemulzifikator
 • Operačný mikroskop Wild Leika – poskytuje potrebné osvetlenie a zväčšenie operačného poľa počas intra- a extrabulbárnych operácií
 • Wild- Leika
wild
 • Operačný mikroskop Topcon – OMS-710
mikroskop
 • HRT – Heidelberg Retinal Tomograph II – laserový prístroj používaný v diagnostike glaukómového ochorenia, hodnotí hlavu zrakového nervu a poskytuje aj časovú analýzu zmien sledovaných štruktúr
 • dig. Upgrade HRT III
HRT
 • CIRRUS HD-OCT 4000 – optická koherentná tomografia je nekontaktná a neinvazívna zobrazovacia metóda, ktorá používa infračervené žiarenie na vyšetrenie biologických tkanív v priečnom reze. Používame ju na vyšetrenie centrálnej časti sietnice.
cirrus_hd_oct
 • USG – B scan – ultrazvukový prístroj, ktorý poskytuje dvojrozmerný obraz vyšetrovanej oblasti oka. Používame ho ak sú optické médiá nepriehľadné.
oti-scan-3000
 • Multispotový laser – Pascal – používa sa na ošetrenie predného a zadného segmentu oka
Pascal
 • Bezkontaktný tonometer NIDEK NT-2000 – prístroj slúži na meranie vnútroočného tlaku bezkontaktnou metódou
NT-2000
 • Počítačový perimeter Medmont M700 – prístroj testuje zorné pole pacienta v rôznych režimoch podľa ochorenia pacienta
Perimeter Medmont
 • Nepriamy oftalmoskop – používa sa hlavne pri vyšetrení očného pozadia u nedonosených detí
nepriamy_oftalmoskop
 • Nepriamy binokulárny oftalmoskop Heine – prístroj určený na vyšetrenie očného pozadia binokulárnou metódou s predloženou šošovkou o sile +20 D sph bez potreby použitia štrbinovej lampy
Oftalmoskop
 • Ultrazvukový biometer A scan Alcon – ultrazvukový prístroj, ktorý podľa parametrov oka vypočíta optickú mohutnosť plánovanej vnútroočnej šošovky pred operáciou šedého zákalu
 • Ultrazvukový pachymeter – umožní meranie hrúbky rohovky pomocou ultrazvuku
pachymeter
 • Fundus kamera s digitálnou nadstavbou Medmont studio – prístroj a zobrazovací softvér pomocou ktorého vyšetrujeme očné pozadie po podaní kontrastnej látky do žily
fundus_kamera
 • Štrbinová lampa 4 ks – biomikroskop, ktorý umožňuje dokonalé osvetlenie a zväčšenie obrazu vyšetrovaného oka
Štrbinová lampa
 • Automatický keratorefraktometer – prístroj hodnotiaci dioptrický systém oka a zakrivenie rohovky
Autorefraktokeratometer
 • Macuscop – prístroj na meranie hustoty čapíkov v makule na sietnici
macuscop
 • Projekčný optoptyp CSO – prístroj umožňuje vyšetriť a kvantifikovať videnie a kontrast senzitivity
Adaptometer
 • Troposkop a Madoxov kríž – používané pri vyšetrovaní strabizmu
troposkop
 • Fokometer – vyšetrenie dioptrickej sily okuliarovej šošovky
fokometer