Nemocnica Poprad podľa hodnotenia INEKO medzi najlepšími na Slovensku

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) predstavil výsledky hodnotenia slovenských nemocníc. Ocenenia Nemocnica roka 2016 udeľoval v dvoch kategóriách – medzi štátnymi univerzitnými a fakultnými nemocnicami a v kategórii všeobecné nemocnice.

Nemocnice hodnotilo INEKO v 4 oblastiach:

  • spokojnosť pacientov
  • kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti
  • hospodárenie
  • transparentnosť.

Na základe hodnotenia týchto parametrov skončila Nemocnica Poprad, a.s., medzi všeobecnými nemocnicami na 3. mieste, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom postup o tri priečky.

Nemocnica Poprad, a.s., dosiahla vo všetkých hodnotených oblastiach nadpriemerné výsledky. Excelovala v schopnosti uhrádzať všetky svoje záväzky načas a dokázala veľmi dobre generovať vlastné zdroje. Jej index transparentnosti bol druhý najvyšší spomedzi všeobecných nemocníc.
V hodnotení INEKO bolo posudzované obdobie 2012 – 2015.

V hodnotení štátnych univerzitných a fakultných nemocníc bolo vyhodnotené takéto poradie:

  • Fakultná nemocnica Nitra
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

V hodnotení všeobecných nemocníc vyzerá poradie takto:

  • Ľubovnianska nemocnica, n.o.
  • Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
  • Nemocnica Poprad, a.s.