JZS v odbore oftalmológia (očné)

História

Očné oddelenie v Poprade bolo otvorené v roku 1974 v novej budove Nemocnice. Od roku 1974 do roku 1983 vedie oddelenie primár MUDr. Jozef Uhrín. Od roku 1983 do roku 1991 je primárkou MUDr. Mária Prokipčáková. V rokoch 1991 až 1992 oddelenie dočasne vedie MUDr. Anna Katialová. Počas týchto rokov boli vykonávané všetky extrabulbárne výkony a operácie proti strabizmu a diagnostika a therapia očných ochorení.

Od roku 1974 na očnom oddelení pracovali nasledovní lekári: prim. MUDr. Jozef Uhrín, prim. MUDr. Mária Prokipčáková, prim. MUDr. Jozef Slaho, prim. MUDr. Mária Michalková, MUDr. Anna Katialová, MUDr. Mária Gibalová, MUDr. Lýdia Mrštinová, MUDr. Mária Levkaničová, MUDr. Jarmila Varholíková, MUDr. Peter Kováč, MUDr. Martin Čambál, MUDr. Lívia Javorská, PhD, MUDr. Alena Kučerová, MUDr. Martin Jurčák a MUDr. Lucia Sonntag, MUDr. Ondrej Jurčišin, MUDr. Jana Karnišová, MUDr. Alica Liptáková.

Od roku 1992 do roku 2006 oddelenie vedie primár MUDr. Jozef Slaho. Počas týchto rokov bola realizovaná prvá operácia katarakty a perforačná keratoplastika, ako aj mnoho ďalších intrabulbárnach a extrabulbárnych operácií (glaukóm, sekundárna katarakta a iné). Takisto pod vedením prim. MUDr. Jozefa Slaha bola zavedená operácia strabizmu pod mikroskopom.

V roku 1993 začali lekári očného oddelenia vykonávať laserovú liečbu pomocou argón laseru a to predovšetkým diabetickej retinopatie, stavov po trombózach a ďalších ochorení.

V roku 2001 bol zakúpený neodýmový YAG laser, čo predstavovalo ďalšie možnosti riešenia sekundárnej katarakty – rýchlou, šetrnou a nekrvavou metódou. Heidelberg Retinal Tomograf II pribudol v roku 2002 do technického vybavenia Očného oddelenia, tento prístroj umožnil rozšíriť možnosti diagnostiky glaukómu ale aj iných ochorení oka.

Zavedenie jednodňovej chirurgie v roku 2002 na očnom oddelení výrazne zvýšilo komfort pacienta a zvýšila sa aj prestíž oddelenia. V roku 2005 bol zakúpený bezkontaktný tonometer.

Od roku 2006 vedie očné oddelenie primárka MUDr. Mária Michalková. Pod jej vedením sa pokračuje v modernizácii oddelenia a v rozširovaní diagnostických a terapeutických možností zameraných na nové trendy v oftalmológii. Do technického vybavenia pribudol napr. nepriamy binokulárny oftalmoskop, potrebný na diagnostiku zadného segmentu. Ďalej ultrazvuk B, automatický keratorefraktometer, ďalší bezkontaktný tonometer, Ultrazvuk A a pachymeter, priame oftalmoskopy, nový počítačový perimeter, nový fakoemulzifikátor, nový operačný mikroskop, nový operačný stôl, termokauter, sterilizátor, multispotový laserkoagulátor, HRT III upgrade,

V súčasnosti sa na oddelení vykonáva moderná operácia katarakty – bezstehová operácia s malým rezom pomocou ultrazvuku (fakoemulzifikácie), s implantáciou mäkkých foldovateľných hydrofilných aj hydrofóbnych umelých vnútroočných šošoviek vrátene torických šošoviek. Tento typ operácie je zastúpený najvyšším percentom v spektre realizovaných operácií. Ročne sa vykoná vyše 1300 takýchto operácií.

Počtom vykonaných operácií katarakty – sivého zákalu naše oddelenie z 36 štátnych aj súkromných pracovísk na Slovensku, bolo v roku 2008 na 6. mieste, v roku 2009 na treťom mieste a v roku 2010 na druhom mieste.