Voľné pracovné miesta

Lekár – GERIATRICKÉ ODDELENIE

Pracovná funkcia: lekár – geriatrické oddelenie
Pracovná náplň: diagnostická a preventívna činnosť lekára na geriatrickom oddelení
Iné výhody: možnosť ubytovania, DDP
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa, odbor všeobecné lekárstvo
– špecializácia v odbore geriatria vítaná
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť samostatného rozhodovania pri diagnostike pacientov geriatrického oddelenia
Mzdové podmienky (brutto): Lekár  s 2 ročnou praxou zaradený  do špecializačného štúdia v odbore geriatria: 2 000 € 
– základná zložka mzdy 1416,25 €, motivačná zložka mzdy 583,75 €
– náborový príspevok od 2200,00€ pri úväzku 1,0

Lekár: 1416,25 €
– náborový príspevok od 2000,00 € pri úväzku 1,0

Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontakt: Kontaktná osoba:

PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk

Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú vybraní uchádzači kontaktovaní za účelom osobného pohovoru.