Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS

Diagnostické a liečebné metódy

 • Operácie poranení pohybového aparátu – končatín a panvy,  zlomenín hrudníkovej a bedrovej chrbtice, kraniocerebrálnych poranení, poranení hrudníka a brucha, liečba popálenín, liečba  úrazov v detskom veku.
 • Použitie moderných implantátov dlahovej, vnútrodreňovej a mininvazívnej osteosyntézy – LCP dlahy, titánové implantáty, vonkajšie fixátory, vertebro a kyfoplastiky
 • Implantácie totálnych endoprotéz bedrového kĺbu, ramenného kĺbu, hlavice rádia.
 • Artroskopie kolenného kĺbu vrátane artroskopickej náhrady („plastiky”) predného skríženého väzu, zošitie meniskov, artroskopie ramenného kĺbu vrátane operácii nestability a roztrhnutia rotátorovej manžety, artroskopie členkového kĺbu a bedrového kĺbu,

Vyšetrovacie možnosti:

Oddelenie pri vyšetrovaní využíva príslušné vybavenie iných oddelení nemocnice – zobrazovacie vyšetrenia – rtg pracovisko, CT pracovisko, pracovisko nukleárnej medicíny. Spolupracuje s pracoviskom magnetickej rezonancie v Poprade. Rovnako využíva služby biochemických, mikrobiologických a hematologických laboratórií.

Prístrojové vybavenie:

 • moderné operačné sály v trakte Centrálnych operačných sál
 • stôl s extenčným zariadením,
 • vzduchové a elektrické vŕtačky a pílky,
 • mono a bipolárna elektrokoagulácia, RTG C ramená,
 • komplexné inštrumentárium na operácie poranení skeletu a mäkkých tkanív, poranení hlavy, hrudníka a brucha,
 • artroskopická výbava,
 • motodlaha – Artromot na kolenný a ramenný kĺb.