Primárka popradskej nemocnice v hlasovaní TOP lekári na Slovensku

Nemocnica Poprad sa aj v tomto roku po predchádzajúcich úspešných ročníkoch zapojila do ankety TOP lekári na Slovensku. Tohtoročná zástupkyňa popradskej nemocnice MUDr. Beáta Šoltýsová, primárka pediatrického oddelenia s JIS, sa uchádza o hlasy v kategórii Pediatria.  

https://mediweb.hnonline.sk/spravy/top-lekari-slovenska/hlasujte-za-svojho-top-lekara-na-slovensku

MUDr. Beáta Šoltýsová, sa detským pacientom venuje nepretržite od roku 1982, ako sekundárna lekárka, neskôr lekárka špecialistka, zástupkyňa primára i primárka. Bola prvou lekárkou Dialkorpu pri zakladaní dialýzy v Kežmarku. Ako detská nefrologička a neskôr primárka oddelenia pracuje v Nemocnici Poprad, a. s., od roku 2008.

Jej dlhoročná spolupracovníčka, neonatologička, MUDr. Anna Antalíková o nej hovorí: „Osobne na nej obdivujem, že dovolí svojmu personálu, aby išiel za svojim snom a ona neúnavne ďalej pomáha v odbornom raste ďalším mladým lekárom. Vo svojej práci pozerá ďaleko dopredu a je nevyčerpateľným zdrojom energie a nápadov pre celé svoje okolie. Dôkazom toho bola aj realizácia filmu, ktorý ukázal  postoj skúsených lekárov k práci v obvode ako k skutočnej výzve.“

MUDr. Šoltýsová prikladá veľký význam vo svojej profesnej kariére práve spomínanému filmu Quo Vadis Romale, v ktorom poukázala, zhmotnila a pomenovala problémy detských všeobecných lekárov v obvodoch s väčším počtom pacientov zo skupiny neprispôsobivých obyvateľov. S filmom vystúpila na Česko–slovenskom pediatrickom kongrese, neskôr na niekoľkých ďalších konferenciách, medzinárodná organizácia WHO ju pozvala na odbornú konferenciu do Viedne a na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny predstavila a diskutovala o možnostiach troch  inovatívnych prístupov pri riešení problémov súvisiacich s novorodeneckou úmrtnosťou.

MUDr. Šoltýsovou iniciované inovatívne prístupy sa v praxi osvedčili a dodnes predstavujú jeden z účinných nástrojov poskytovania zdravotnej starostlivosti detským pacientom z marginalizovaných skupín. Jej zanietenie pre poslanie lekára a dosiahnuté výsledky ocenili odborné autority zo Slovenskej lekárskej spoločnosti udelením bronzovej (2006),  striebornej (2011) a zlatej (2016) medaily za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť.

MUDr. Šoltýsová svoje lekárske skúsenosti a organizačné schopnosti využíva aj na organizovanie odborných podujatí s cieľom vytvárať priestor pre ďalšie vzdelávanie odborných pracovníkov v zdravotníctve. Zo svojej pozície pomohla zorganizovať päť ročníkov medzinárodnej konferencie Popradské lekárske dni, šestnásť ročníkov Kežmarských lekárskych dní, desať ročníkov Kazuistiky Tatry. Je zároveň konateľkou Ceny života, o.z., ktoré pôsobilo pri detskom oddelení  kežmarskej nemocnice, od roku 2009 pôsobí ďalej pri Pediatrickom oddelení s JIS Nemocnice Poprad, a. s. a vzniklo s cieľom podpory vzdelávania zdravotníckeho personálu a pomoci pri nákupe a zabezpečení prístrojového vybavenia spomínaného oddelenia.