Najnovší typ prístroja na rozbíjanie obličkových kameňov v popradskej nemocnici!

Výhody liečby obličkových kameňov s pomocou najnovšieho typu intrakorporálneho litotriptora Swiss LithoClast Trilogy môžu slovenskí pacienti zažiť premiérovo v popradskej nemocnici! Jedinečnosť prístroja je v jeho trojfunkcionalite, keď dodáva riadenú ultrazvukovú a balistickú energiu súbežne alebo nezávisle so súčasným odsávaním cez jedinú sondu. V porovnaní s predošlými generáciami prístrojov skracuje celý proces rozbíjania kameňov až o 48%. Práve to bol jeden zo zásadných dôvodov, prečo se vedenie Nemocnice Poprad, a. s., rozhodlo pre zapožičanie špičkového prístroja. „Ide o slovenskú premiéru špičkového prístroja, ktorý sme sa rozhodli testovať v našich podmienkach. Je to zároveň konkrétny príklad našej neustálej snahy o zavádzanie najnovšieho prístrojového vybavenia v prospech zvyšovania kvality poskytovanej zdravotníckej starostlivosti,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA.

Čo znamená 48% v praxi? Kratší operačný čas a z neho vyplývajúca kratšia anestézia sú jednoznačnou výhodou pre pacienta. Ďalej je možné, že skracujúci sa čas zákrokov povedie k zvýšenému počtu zákrokov a teda i následnému odliečeniu vyššieho počtu pacientov.

V popradskej nemocnici zrealizovali na novom prístroji prvých 10 zákrokov u pacientov s nefrolitiázou – teda kameňmi v obličke. Prístroj si podľa slov urológov poradí s akýmikoľvek kameňmi a viac efektívne je aj odsávanie. Podľa slov primára Urologického oddelenia Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Erika Chorváta, ide o zariadenie, ktoré má pacienta za priaznivých okolností úplne zbaviť aj pomerne veľkého konkrementu v obličke (obličkového kameňa).

Testovaním jedného z najlepších zariadení na rozbíjanie obličkových kameňov v rámci Slovenska sa popradskej nemocnici darí napĺňať cieľ, ktorý si vedenie nemocnice dalo v roku 2012 pri otvorení nového oddelenia – urologického oddelenia. “V rámci urológie nám výrazne stúpa počet operácií, ale najmä počet veľkých operačných výkonov a tiež počet hospitalizácií. Prichádzajú nielen pacienti z nášho regiónu, ale aj z okresov vzdialených 100 – 200 km od Popradu.”, uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA.

Otvorením urologického oddelenia v popradskej nemocnici v roku 2012 a následne litiatickej ambulancie a RTG urologického pracoviska UROSKOP, sa začala písať história urológie v popradskej nemocnici. Dnes je toto oddelenie jedným z najlepšie materiálno- technicky vybavených urologických pracovísk na Slovensku s možnosťou diagnostiky a liečby takmer všetkých urologických ochorení. Personál oddelenia a ambulancií komplexne rieši pacientov s močovými kameňmi, pričom disponuje ako neinvazívnou metódou – ESWL (rozbíjanie kameňov) tak aj všetkými potrebnými možnosťami invazívnej liečby – rozbíjanie kameňov  laserom, ultrazvukom, elektrohydraulicky, kombinovane. Od roku 2018 lekári vykonávajú  všetky onkourologické operácie, mnohé z nich laparoskopicky. V poslednom období boli do portfólia operačných výkonov zaradené radikálna cystektómia pri karcinóme močového mechúra a radikálna 3D laparoskopická prostatektómia pri karcinóme prostaty. Podľa analyzovaných údajov oddelenia sa v posledných rokoch neustále zvyšuje počet nefrektómii a resekcií nádorov obličiek – odstránenie nádoru s ponechaním obličky.

Na Urologickom oddelení Nemocnice Poprad, a. s., sa realizujú všetky typy laparoskopických operácií – cysty obličky, pyeloplastiky, nefrektómie, resekcie nádorov obličky, prostatektómie. Liečbu poskytujeme pacientom z ktorejkoľvek časti Slovenska.