Boli ste spokojní? Poďakujte nášmu personálu!

Poďakovanie Mestu Poprad

Nemocnica Poprad, a. s., vyslovuje úprimné poďakovanie Mestu Poprad a primátorovi Ing. Antonovi Dankovi za pomoc, ktorú sa samospráva rozhodla poskytnúť nemocnici v podobe 1000 ochranných rúšok. “V súčasnej situácii má pre nás tento dar od Mesta Poprad veľmi vysokú hodnotu. Samospráva, ktorá pri zabezpečení týchto ochranných prostriedkov myslela nielen na najzraniteľnejšie skupiny svojich občanov, ale aj na tých, ktorí pomoc už priamo v nemocnici potrebujú, si zaslúži naše poďakovanie, rešpekt a uznanie. Ocitli sme sa v neľahkej situácii, pretože rúšok je nedostatok aj napriek tomu, že ich máme objednané z viacerých zdrojov. Keďže v tejto chvíli nedokážeme povedať, kedy budú dodané, rozhodli sme sa požiadať o pomoc aj verejnosť. Chceme vysloviť presvedčenie, že príklad Mesta Poprad bude nasledovaniahodný aj pre iné subjekty a potenciálnych darcov,” uviedol v reakcii na dar Mesta Poprad Ing. Peter Petruš, MBA, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s. Darované rúška budú použité výlučne len pre potreby návštevníkov popradskej nemocnice, ktorí prichádzajú za ošetrením.