Mobilné odberové miesto pri Nemocnici Poprad mení od 22.6.2020 čas odoberania vzoriek!

Mobilné odberové miesto na testovanie pacientov na ochorenie COVID-19 pri Nemocnici Poprad, a. s., mení od pondelka 22.6.2020 časy odberov. Odbery sa budú vykonávať vždy v pondelok a štvrtok od 8.00 do 12.00 hod. Denná kapacita odberného miesta je 48 odberov. Na odber je naďalej potrebné sa vopred objednať, pacienti nie sú testovaní bez lekárskej indikácie alebo bez uhradenia poplatku pre samoplatcov. Žiadame záujemcov, aby nevstupovali do areálu nemocnice k mobilnému odbernému miestu bez telefonického potvrdenia termínu. Objednať sa na odber je možné iba telefonicky, nie fyzicky v priestoroch odberného miesta.

Mobilné odberové miesto je zriadené na parkovisku nemocnice z ľavej strany (pred detskou poliklinikou). Vzorky odoberajú zdravotnícki zamestnanci nemocnice, ich vyhodnotenie a organizácia pacientov je v réžii KLINICKEJ BIOCHÉMIE. Veľmi dôležité je upozornenie, že otestovať sa môžu prísť len pacienti, ktorí spĺňajú podmienky z hľadiska usmernenia hlavného hygienika, takže im žiadanku na vyšetrenie vystaví ich všeobecný lekár, alebo pacienti, ktorí sa chcú nechať otestovať preventívne na vlastné náklady.

Podrobné informácie k objednaniu sa na vyšetrenie nájdete na http://www.klinickabiochemia.sk/?menu=odbinfo&menu2=covid19

V prípade, že má pacient odporúčanie na základe lekárskej indikácie, vyšetrenie spolu s odberom je bezplatné, uhrádza ho zdravotná poisťovňa, v ostatných prípadoch si musí pacient uhradiť vyšetrenie sám. V oboch prípadoch je však potrebné sa na odber telefonicky objednať prostredníctvom call centra na čísle 0800 820 010. Pacientovi je pridelený presný dátum a čas, kedy navštívi mobilné odberové miesto a kvalifikovaným personálom je mu zrealizovaný odber formou hlbšieho výteru z nosa a hrdla. Vyšetrenie realizuje oddelenie molekulárnej genetiky KB s.r.o.,  metódou Real-Time PCR testom (polymerázová reťazová reakcia), ktorý v reálnom čase detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2, teda koronavírusu. Záchytnosť je vyššia ako u akéhokoľvek iného testu v súčasnosti a ide o typ testu, ktorý odporúča a realizuje aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky či Svetová zdravotnícka organizácia.

Všetky potrebné informácie k vyšetreniu nájdu záujemcovia i lekári na webovej stránke KLINICKEJ BIOCHÉMIE s.r.o.,  www.klinickabiochemia.sk.