•TEST NA PROTILÁTKY COVID-19 PRE SAMOPLATCOV

Objednať sa

1. Objednať sa môžete na adrese mom.poprad@nemocnicapp.sk (počas pracovných dní od 8.00 do 15.00) na konkrétny termín odberu. Odbery sa realizujú každý pracovný deň od 7.15 do 8.00.

2. Stiahnite si Žiadosť o vykonanie vyšetrenia, poskytnutie výkonu alebo služby v zmysle platného cenníka Nemocnice Poprad, a. s. Túto žiadosť vypíšte a jej scan zašlite na mom.poprad@nemocnicapp.sk. Vaša objednávka je spracovaná, až keď obdržíte potvrdzujúci e-mail. K platbe v lekárni Nemocnice Poprad si prineste originál vypísanú žiadosť pre kontrolu údajov a identifikujte sa potvrdzujúcim e-mailom. Platbu je možné realizovať kartou alebo v hotovosti. Pred odberom je nutné sa preukázať dokladom o zaplatení.

3. Na odber sa dostavte do priestoru Mobilného odberového miesta. Vstup na testovanie je z ulice Joliota Curie, oproti nákupnému stredisku Slovenka, neďaleko novovybudovanej zastávky MHD. Samotné vyšetrenie odobratej vzorky realizujú laboratória Klinickej mikrobiológie Nemocnice Poprad, a. s.

4. Pred odberom krvi platí všeobecná zásada vypísania informovaného súhlasu pacienta. Súhlas vypíšete priamo pred odberom.

5. Podmienkou pre absolvovanie testu klientom, ktorý sa vrátil zo zahraničia, je pobyt na Slovensku minimálne 14 dní pri absencii príznakov ochorenia Covid-19 alebo preukázanie sa aktuálnym negatívnym PCR testom.  

6. Výsledok testu Vám bude zaslaný emailom vo forme zašifrovanej správy. Na jej otvorenie bude nevyhnutný kód, ktorý zašleme vo forme SMS na Vaše telefónne číslo. Dávajte si preto pozor na správne vyplnenie žiadosti.