•TEST NA PROTILÁTKY COVID-19

OBJEDNAŤ SA

Objednať sa môžete tu:

 

Návod na používanie rezervačného portálu.pdf

K platbe v lekárni Nemocnice Poprad (pondelok – piatok od 7.00 do 15.30) si prineste doklad o rezervácii (email, SMS, papier).

Odbery realizujeme v Mobilnom odberovom mieste Nemocnice Poprad, a. s., počas pracovných dní od 7.00 do 7.30 hod.

Pred odberom je nutné sa preukázať dokladom o zaplatení.

Testovanie sa realizuje v priestoroch Mobilného odberového miesta, ktoré sa nachádza v zadnej časti areálu Nemocnice Poprad, a. s. Od hlavného vchodu do nemocnice postupujte po bielych šípkach namaľovaných na chodníku až k testovaciemu miestu. Samotné vyšetrenie odobratej vzorky realizujú laboratória Klinickej mikrobiológie Nemocnice Poprad, a. s.

Pred odberom krvi platí všeobecná zásada vypísania informovaného súhlasu pacienta. Súhlas vypíšete priamo pred odberom.

Podmienkou pre absolvovanie testu klientom, ktorý sa vrátil zo zahraničia, je pobyt na Slovensku minimálne 14 dní pri absencii príznakov ochorenia Covid-19 alebo preukázanie sa aktuálnym negatívnym PCR testom.  

Výsledok je vyhotovený v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Výsledok testu Vám bude zaslaný elektronicky. Preto je dôležité zadať pri registrácií správnu e-mailovú adresu a telefónne číslo.