Deň narcisov 2020

Deň narcisov 2020

Tento rok sa v dôsledku mimoriadnej situácie s COVID-19 nemohla zbierka Deň narcisov uskutočniť v plánovanom termíne. Preto sa Liga proti rakovine rozhodla zorganizovať Deň narcisov špeciál práve dnes!

IBA v tento deň môžete vo vybraných predajniach prispieť prostredníctvom pokladničiek umiestnených pri pokladniach. Prispieť je možné dobrovoľnou sumou.

Je možné prispieť aj inou formou? Áno, pre tých, ktorí nebudú môcť svoj príspevok odovzdať osobne, je tu možnosť zaslania

SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €) alebo priamym vkladom na účet: SK09 0900 0000 0054 5454 5454. Takouto formou môžete Lige proti rakovine prispieť až do 14. 08. 2020.

 

Ďakujeme za dobrovoľný príspevok a prejavenú spolupatričnosť onkologickým pacientom!