POZOR! OBMEDZENIA V PREVÁDZKE NASLEDOVNÝCH AMBULANCIÍ V MESIACI SEPTEMBER

EMG ambulancia bude zatvorená v dňoch:   
18.9.2020 

Neurologická ambulancia bude zatvorená v dňoch:
22.
9.2020 – akútne stavy ošetríme na Oddelení centrálneho príjmu
25.9.2020 – akútne stavy ošetrí MUDr. Tatiana Bártová /Poliklinika ADUS/

Neurofyziologická ambulancia (EEG + USG) bude zatvorená v dňoch:
2.9. – 18.9.2020

Akútne stavy budú ošetrené v uvedených dňoch v neurologickej ambulancii MUDr. Tatiany Bártovej – poliklinika ADUS pri železničnej stanici. Predpis chronickej liečby vám zabezpečí váš obvodný lekár.

Gastroenterologická ambulancia bude zatvorená:
24.9.2020

Kardiologická ambulancia bude zatvorená:
24.9.2020 
V piatok  11.9.2020 a 18.9.2020 bude kardiologická ambulancia OTVORENÁ!

Ambulancia vnútorného lekárstva (interná) bude zatvorená:
30.9.2020 
Akútne stavy budú ošetrené v internej ambulancii Centrálneho príjmu.

Diabetologická ambulancia bude zatvorená:
21.9.2020

Ďakujeme za pochopenie.