Očkovanie proti vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19

Nemocnica Poprad, a. s., spúšťa od 13.1.2021 očkovanie priorizovaných skupín proti ochoreniu COVID-19 pomocou vakcíny Comirnaty (BioNTech, Pfizer).

Ak si nie ste istí, či sa môžete dať vzhľadom na váš zdravotný stav zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, informujte sa u vášho všeobecného lekára alebo vášho lekára – špecialistu, ktorý vám vystaví potvrdenie o možnosti očkovania sa proti ochoreniu COVID-19.

Objednať sa na očkovanie je možné od 8.1.2021 cez korona.gov.sk
Po objednaní sa na očkovanie vám príde potvrdzujúca SMS s vaším COVID-19-PASSom, s miestom, dátumom a časom očkovania.
PRI PRÍCHODE JE POTREBNÉ SA PREUKÁZAŤ POTVRDZUJÚCOU SMS A ČÍSLOM VÁŠHO COVID-19-PASSu!
OSOBÁM, KTORÉ NEBOLI ZAREGISTROVANÉ NA OČKOVANIE CEZ korona.gov.sk, NEBUDE UMOŽNENÝ VSTUP DO PRIESTOROV OČKOVACIEHO MIESTA.
PRED OČKOVANÍM SA BUDE VYŽADOVAŤ OVERENIE (pracovný preukaz, kartička poistenca s vaším titulom, pracovná zmluva a pod.), ČI PATRÍTE MEDZI PRIORIZOVANÉ OSOBY.

Priorizovaná osoba na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je:
– zdravotnícky pracovník (Kto je zdravotnícky pracovník?)
– študent zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
– zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
– zamestnanec zariadenia sociálnych služieb (napr. domova sociálnych služieb),
– terénny pracovník,
– zamestnanec nemocnice, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
– zamestnanec nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
– zamestnanec mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.

Čo robiť pred očkovaním?

 • Objednajte sa cez korona.gov.sk
 • Pred očkovaním môžete jesť a piť iba nealkoholické nápoje.
 • Príjem alkoholických nápojov obmedzte niekoľko dní pred aj po očkovaní.
 • Na očkovanie musíte ísť zdravý, nesmiete byť v karanténe, ani domácej izolácii.
 • Pred očkovaním nie je potrebné si robiť test na COVID-19, ani test na protilátky proti ochoreniu COVID-19.
 • Užite svoje lieky bežne ako inokedy.
 • Ak si žena nie je istá tehotenstvom, je potrebné si urobiť tehotenský test.
 • V prípade, že ste absolvovali v nedávnej dobe očkovanie proti inému ochoreniu (napr. chrípka, tetanus, hepatitída B, pneumokoky a iné), je potrebné dodržať odstup medzi očkovaniami minimálne 14 dní.
 • Zvoľte vhodné oblečenie, napr. tričko alebo blúzku s krátkym rukávom (uľahčí nám to očkovanie).
 • Vyplňte dvojmo – Dotazník pred očkovaním proti ochoreniu COVID-19 a Informovaný súhlas s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 (jeden kus pre vás, jeden kus pre nás).

Ako sa dostanem na očkovacie miesto?

 • Vstup na očkovacie miesto (vakcinačné centrum) je cez hlavný vchod Nemocnice Poprad, a. s., a následne cez triáž (triedenie).
 • Stačí sledovať informatívne tabule, ktoré Vás zavedú na očkovacie miesto. V danom priestore sa nachádzajú vojaci, ktorí vám pomôžu. Očkovacie centrum je zriadené na -1. poschodí v ambulantnej časti fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.
 • Pred vstupom do vakcinačného centra si vydezinfikujte ruky.

  

Čo sa deje v očkovacom centre?

 • Po príchode skontrolujeme, či ste zaregistrovaný na uvedený dátum a čas na základe vášho COVID-19-PASSu v obdržanej SMS na vami zadané telefónne číslo pri nahlasovaní cez korona.gov.sk.
 • Skontrolujeme, či patríte medzi priorizované skupiny indikované na očkovanie.
 • Na základe vami vypísaného Dotazníka pred očkovaním na ochorenie COVID-19, skontrolujeme, či vás môžeme vzhľadom na váš zdravotný stav zaočkovať. Ak nie, očkovať vás nebudeme.
 • Zaregistrujeme vás a vystavíme vám potvrdenie o prvom očkovaní vakcínou Comirnaty proti ochoreniu COVID-19.
 • Priebeh samotného očkovania: po vydezinfikovaní oblasti ramena vám tenkou ihlou podáme do ramenného svalu 0,3 ml očkovacej látky Comirnaty, miesto vpichu prelepíme.

Čo robiť po očkovaní?

 • Po očkovaní sa zotrváte 15 minút vo vyhradenom priestore. Ak ste v minulosti prekonali anafylaktickú reakciu, pre vašu bezpečnosť vám pred samotným očkovaním zavedieme žilovú kanylu a po očkovaní zotrváte vo vyhradenom priestore 30 minút. Po tomto čase vám kanylu odstránime.
 • Po uvedenom časovom limite môžete opustiť priestory. Sledujte uvedené smerovacie tabule.

Aj po očkovaní naďalej dodržiavajte nariadené hygienicko-epidemiologické nariadenia.

 

Čo môžem očakávať po očkovaní?

 • V uvedenej brožúrke – ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ PO VAŠOM OČKOVANÍ PROTI COVID-19 (Informácie pre ľudí o očkovaní vakcínou proti COVID-19) – si prečítajte odpovede na najviac kladené otázky v súvislosti s podaním vakcíny proti COVID-19.
 • V prípade akejkoľvek nežiaducej príhody, ktorú po očkovaní spozorujete, túto udalosť ihneď oznámte svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ju vyhodnotí a odporučí ďalší postup a udalosť zahlási na Štátny úrad pre kontrolu liečiv.

Ďalšie informácie sú dostupné na uvedených internetových stránkach:
https://www.sukl.sk/
https://korona.gov.sk/
https://www.health.gov.sk/
https://www.uvzsr.sk/

Ordinačné hodiny Vakcinačného centra
Pondelok až piatok (okrem sviatkov)
08.00 – 12.00 hod.
12.00 – 12.30 hod. obedná prestávka
12.30 – 15.30 hod.

———–

Informácie o očkovaní proti vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta

Dotazník pred očkovaním

Informácie o spracovaní osobných údajov pri očkovaní

Comirnaty-Písomná informácia pre uživateľa