Očkovanie proti vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 – aktualizácia

Aktuálne informácie o prihlasovaní na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Telefonický kontakt:  0948 346 049, 0948 097 991
Mail: vakcinacia.poprad@nemocnicapp.sk

Ordinačné hodiny Vakcinačného centra:
Utorok
(Pfizer/BioNTech)(Novavax) 
(okrem sviatkov)
8.00 – 10.00 hod. (Pfizer, deti 5 – 11)  
10.00 – 12.00 hod. (Pfizer, deti 12 – 17 a dospelí)
12.30 – 14.00 hod. (Novavax dospelí)

POZOR! Vakcinačné centrum je otvorené vždy len v tretí utorok v mesiaci, počas prázdnin to bude 19. júla a 16. augusta.

 

Pozor! V očkovacom centre Nemocnice Poprad, a. s., sú dostupné vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech a Novavax!  

 

Stále platí, že o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas Vašej registrácie.

Online prihlasovanie je cez korona.gov.sk alebo vakcinacia.nczisk.sk/registracia

Viac informácii na: https://korona.gov.sk/nova-registracia-ockovanie-cakaren/

Gravidita, dojčenie a očkovanie proti COVID-19

Príchod vakcín proti COVID-19 mení pozitívne boj s pandémiou, čo dokazujú údaje z Izraela alebo Veľkej Británie, či iných krajín. Výsledky publikovaných klinických štúdií podporujú aj pozorovania z reálnej praxe. V súvislosti s očkovaním proti COVID-19 vzniká v klinickej praxi viacero špecifických situácií, medzi ktoré patrí aj otázka očkovania u tehotných a dojčiacich žien. 
Gravidita, dojčenie a očkovanie proti COVID-19.pdf

Priorizácia v Čakárni

Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín. Termíny budú priraďované prioritne podľa veku. Okrem veku sa v Čakárni priorizujú (majú prednosť) aj osoby s ťažko a stredne ťažko závažnými chorobami.

Výber miesta očkovania sa ruší

V procese registrácie už nevyberáte konkrétne vakcinačné miesto. Vyberáte si kraj (alebo aj viacero krajov) a okresy v nich a systém Vám automaticky priradí konkrétny termín s ohľadom na vek a prioritu registrujúceho sa, vrátane typu očkovacej vakcíny.

Výber očkovacej vakcíny

V procese registrácie Vám budú ponúknuté len termíny v okrese/okresoch, ktoré disponujú typom vakcín, ktoré prináležia Vášmu veku/chronicky chorým pacientom.

Notifikácie

Po zaradení do Čakárne budete o pridelenom termíne očkovania informovaní (SMS a e-mailom) najneskôr dva dni vopred. Budete tak mať dosť času sa pripraviť.

Dôležité informácie pred začiatkom registrácie na očkovanie

Pred začiatkom Vašej registrácie už nie je potrebné vyberať, do ktorej skupiny obyvateľov patríte:

 • aktuálne sa kritéria určovania poradia očkovania obyvateľov ustanovujú vo vyhláške MZ SR, ktoré sú rozdelené do jednotlivých fáz. Tieto kritéria sú už automaticky systémovo zapracované a registrujúci už nemusí vyberať  „fázu“ do ktorej patrí.

Kontrola priorizácie je daná:

 • vekom registrujúceho (po zadaní rodného čísla) a
 • ochorením registrujúceho (overuje sa v zozname pacientov zdravotných poisťovní).

Ako je určená priorizácia osôb najviac ohrozených ochorením COVID-19

 • chronicky chorí pacienti so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 budú zaradení ako osoby s vekom 65 rokov,
 • chronicky chorí pacienti so stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 budú zaradení ako osoby s vekom 60 rokov.

Aké údaje si pripravte pred vyplnením registračného formuláru

 • meno a priezvisko prihlasovanej osoby,
 • rodné číslo (bez lomky), BIČ alebo iný identifikačný údaj, (po zadaní rodného čísla sa automaticky pridelí voľba pohlavia Muž/Žena),
 • názov poisťovne (ak registrujúci nemá poistenie, vyberá položku „Iné“),
 • kontaktné údaje: číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa, zadajte mobilné telefónne číslo a e-mail, prostredníctvom ktorého s Vami budeme komunikovať ohľadne potvrdení a termínov. Môžete zadať aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej dôverujete.
 • adresa bydliska: ulica, popisné číslo, PSČ a obec/mesto.

Čo všetko máte na výber:

 • možnosť vybrať si Vami preferovaný kraj (alebo aj viacero krajov) a okres (alebo aj viacero okresov) v okolí, kam môžete cestovať,
 • možnosť zmeniť svoje údaje v záverečnej rekapitulácii,
 • možnosť zmeniť svoje údaje po už odoslanej registrácii do Čakárne alebo registráciu v Čakárni zrušiť.

Čo sa deje po registrácii:

 • je Vám pridelený PIN kód (identifikačný údaj), ktorý obdržíte aj na uvedené kontaktné údaje zadané počas registrácie,
 • PIN kód slúži na všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, starostlivo si ho uschovajte, po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín (termíny sú priraďované prioritne podľa veku a aj ochorenia),
 • v prípade, že je voľný termín na očkovanie, informácia o priradenom termíne a mieste očkovania Vám príde najneskôr 2 dni pred očkovaním na Vaše kontaktné údaje spolu s ďalšími potrebnými informáciami.

Postup pred očkovaním:

 • prosíme, nevystavujte sa riziku nákazy, príďte najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním,
 • identifikujte sa preukazom poistenca a preukazom totožnosti (prečítajte si, aké doklady sú potrebné pre jednotlivé prípady poistencov),
 • ak patríte do špeciálnej skupiny obyvateľov (kritická infraštruktúra) a Váš vek je menej ako 85 rokov, priamo pred očkovaním sa preukážte potrebným dokladom (napríklad pracovnou zmluvou, služobným preukazom, potvrdením od lekára a iné), ktorý uvádza, že patríte do zoznamu špeciálnych skupín obyvateľov.

Dokumenty potrebné pri očkovaní:

Dokumenty potrebné pri očkovaní nájdete na odkazoch nižšie (Poučenie a Dotazník). Ak máte možnosť vyplniť uvedené dokumenty aj doma, urýchlite tak proces očkovania. Nepodpisujte ich, podpisujete ich až priamo na mieste očkovania. Ak takú možnosť nemáte, dokumenty sú dostupné priamo na mieste očkovania.

Osoby so závažnými chorobami

Medzi osoby so závažnými chorobami patria:

 • osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osoby so závažnými chorobami ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
  • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
  • po transplantácii solídnych orgánov,
  • po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
  • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
  • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
  • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
  • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
  • s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
  • s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
  • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s cirhózou pečene,
  • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
  • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
  • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
  • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
  • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

Osoby so stredne závažnými chorobami

Medzi osoby so stredne závažnými chorobami patria:

 • osoby so stredne závažnou chorobou ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
  • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
  • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
  • s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
  • liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
  • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
  • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
  • HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
  • s obezitou – BMI vyšší ako 30,
  • so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
  • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
  • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

Zdroj informácii:

https://korona.gov.sk/
https://vakcinacia.nczisk.sk/

 Aktuálne Informácie k prihlasovaniu na očkovanie proti COVID-19

 • Objednajte sa cez korona.gov.sk
 • Pred očkovaním môžete jesť a piť iba nealkoholické nápoje.
 • Príjem alkoholických nápojov obmedzte niekoľko dní pred aj po očkovaní.
 • Na očkovanie musíte ísť zdravý, nesmiete byť v karanténe, ani domácej izolácii.
 • Pred očkovaním nie je potrebné si robiť test na COVID-19, ani test na protilátky proti ochoreniu COVID-19.
 • Užite svoje lieky bežne ako inokedy.
 • Ak si žena nie je istá tehotenstvom, je potrebné si urobiť tehotenský test.
 • V prípade, že ste absolvovali v nedávnej dobe očkovanie proti inému ochoreniu (napr. chrípka, tetanus, hepatitída B, pneumokoky a iné), je potrebné dodržať odstup medzi očkovaniami minimálne 14 dní.
 • Zvoľte vhodné oblečenie, napr. tričko alebo blúzku s krátkym rukávom (uľahčí nám to očkovanie).
 • Vyplňte – Dotazník pred očkovaním proti ochoreniu COVID-19 a Informovaný súhlas s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Pre urýchlenie registrácie a plynulý priebeh procesu očkovania, prosíme, aby ste si, pokiaľ je to možné, dotazník aj informovaný súhlas vytlačili a vypísali doma.

Ako sa dostanem na očkovacie miesto?

 • Stačí sledovať informatívne tabule a šípky na chodníku, ktoré Vás zavedú na očkovacie miesto. V danom priestore sa nachádzajú vojaci, ktorí vám pomôžu. Očkovacie centrum je zriadené v areáli nemocnice.
 • Pred vstupom do vakcinačného centra si vydezinfikujte ruky.

    

Čo sa deje v očkovacom centre?

 • Po príchode skontrolujeme, či ste zaregistrovaný na uvedený dátum a čas v obdržanej SMS na vami zadané telefónne číslo pri nahlasovaní cez korona.gov.sk.
 • Skontrolujeme, či patríte medzi priorizované skupiny indikované na očkovanie.
 • Na základe vami vypísaného Dotazníka pred očkovaním na ochorenie COVID-19, skontrolujeme, či vás môžeme vzhľadom na váš zdravotný stav zaočkovať. Ak nie, očkovať vás nebudeme.
 • Zaregistrujeme vás a vystavíme vám potvrdenie o prvom očkovaní vakcínou Comirnaty proti ochoreniu COVID-19.
 • Priebeh samotného očkovania: po vydezinfikovaní oblasti ramena vám tenkou ihlou podáme do ramenného svalu 0,3 ml očkovacej látky Comirnaty, miesto vpichu prelepíme.

Čo robiť po očkovaní?

 • Po očkovaní sa zotrváte 15 minút vo vyhradenom priestore. Ak ste v minulosti prekonali anafylaktickú reakciu, pre vašu bezpečnosť vám pred samotným očkovaním zavedieme žilovú kanylu a po očkovaní zotrváte vo vyhradenom priestore 30 minút. Po tomto čase vám kanylu odstránime.
 • Po uvedenom časovom limite môžete opustiť priestory. Sledujte uvedené smerovacie tabule.

Aj po očkovaní naďalej dodržiavajte nariadené hygienicko-epidemiologické nariadenia.

 

Čo môžem očakávať po očkovaní?

 • V uvedenej brožúrke – ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ PO VAŠOM OČKOVANÍ PROTI COVID-19 (Informácie pre ľudí o očkovaní vakcínou proti COVID-19) – si prečítajte odpovede na najviac kladené otázky v súvislosti s podaním vakcíny proti COVID-19.
 • V prípade akejkoľvek nežiaducej príhody, ktorú po očkovaní spozorujete, túto udalosť ihneď oznámte svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ju vyhodnotí a odporučí ďalší postup a udalosť zahlási na Štátny úrad pre kontrolu liečiv.

Ďalšie informácie sú dostupné na uvedených internetových stránkach:
https://www.sukl.sk/
https://korona.gov.sk/
https://www.health.gov.sk/
https://www.uvzsr.sk/


Informácie o očkovaní proti vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta (+ zákonný zástupca)

Dotazník pred očkovaním

Informácie o spracovaní osobných údajov pri očkovaní

Comirnaty-Písomná informácia pre užívateľa

96 Vyhláška MZ SR určovanie poradia očkovania proti COVID-19 od 8.3.2011

161 Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/2021 Z. z., určovanie poradia očkovania proti COVID-19 od 1.5.2021

232 VYHLÁŠKA MZ SR zo 4. júna 2021, ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z..pdf