Ortopedické oddelenie s JIS

Diagnostické a liečebné metódy

  • Oddelenie sa venuje liečbe pohybového aparátu od detského veku po dospelosť a senium. Vo všetkých prípadoch ide o liečbu operačnú aj konzervatívnu. Patrí sem preventívne vyšetrenie novorodencov, nadväzujúca liečba vrodených chýb ako je vrodená dysplázia bedrových kĺbov, vrodené chyby nôh a pod.
  • Liečba degeneratívnych a poúrazových postihnutí pohybového aparátu od diagnostických a liečebných arthroskopií, cez korekciu získaných deformít nohy, až po zavádzanie umelých kĺbnych náhrad.
  • Pri operatíve bedrových kĺbov využívame najčastejšie cementované implantáty Charnley a Poldi, necementované Duraloc, Pinnacle, AML a Corail, Plasmacup a Bicontact pri kolenných kĺboch implantát P.F.S. Sigma, SVL implantát a Columbus zväčša s využitím počítačovej navigácie, ale aj iné implantáty podľa individuálnych podmienok.
  • Ošetrujeme zápalové ochorenia pohybového aparátu.
  • V spolupráci s POKO, s.r.o. ošetrujeme onkologických pacientov.

Oddelenie pri vyšetrovaní využíva príslušné vybavenie iných oddelení ako je rádiodiagnostické vrátane CT, spolupracuje s pracoviskom magnetickej rezonancie, oddelením nukleárnej medicíny. Rovnako využíva služby biochemických, mikrobiologických a hematologických laboratórií.