VAKCINAČNÉ CENTRUM A MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO SA PRESŤAHOVALI

Vakcinačné centrum a mobilné odberové miesto v Nemocnici Poprad sa presťahovali do nových samostatných priestorov. Nájdete ich v prízemnej budove v západnej časti areálu. Na očkovanie, PCR alebo antigénové testovanie a tiež na vyšetrenie protilátok proti vírusu SARS-CoV-2  sa vyberte po vyznačenej trase od hlavného vchodu nemocnice. Odtiaľ pokračujte chodníkom popri budove polikliniky, smerom k hlavnej vrátnici pri rampách do areálu, ďalej po chodníku a vnútorných komunikáciách podľa značenia. Po očkovaní a testovaní môžete opustiť areál aj cez zadnú bránu (oproti čerpacej stanici OMV).