Urologické oddelenie

Personál

Lekár poverený vedením oddelenia:
MUDr. Ján Čičila

Vedúca sestra:
Mgr. Darina Krausová

Lekári:
MUDr. Liliana Buzogáňová
MUDr. František Cmorej
MUDr. Dominika Korenek, MBA
MUDr. Daniela Kovářová
MUDr. Marián Chavalčák
MUDr. Ondrej Kriško
MUDr. Patrik Kotlár
MUDr. Patrik Nebesník
MUDr. Lívia Nízka