Urologické oddelenie

Personál

Primár:
MUDr. Erik Chorvát, MBA

Zástupca primára:
MUDr. Ján Čičila

Vedúca sestra:
Mgr. Darina Krausová

Lekári:
MUDr. Liliana Buzogáňová
MUDr. František Cmorej
MUDr. Marián Chavalčák
MUDr. Daniela Kovářová
MUDr. Natália Krempaská
MUDr. Ondrej Kriško, MPH
MUDr. Patrik Nebesník
MUDr. Lívia Nízka