POKYNY PRE POZITÍVNYCH PACIENTOV A PACIENTOV V KARANTÉNE PRI OCHORENÍ A LIEČBE COVID-19

Čo robiť, ak ochoriete?

Zostaňte doma a kontaktujte svojho všeobecné lekára, informujte ho o svojom aktuálnom zdravotnom stave a o svojich príznakoch. Povedzte mu, že máte alebo môžete mať COVID-19. Táto informácia mu pomôže sa o Vás postarať a taktiež zabráni infikovaniu alebo vystaveniu nákazy iných ľudí. Všeobecný lekár Vás môže ošetriť vo vyhradenom čase pre COVID pozitívnych alebo cestou telemedicíny. Ochorenie s ľahkým priebehom sa lieči doma.

 

Čo robiť, ak sa Váš zdravotný stav zhoršuje?

  • V prípade, že sa tak stane v čase pracovného dňa, opäť kontaktujte svojho všeobecného lekára. Ten Vás pozná ako svojho pacienta lepšie ako cudzí lekár a má najviac informácií o Vašom zdraví, preto vie Vaše potreby a liečbu najlepšie zhodnotiť.
  • V prípade, že sa tak stane mimo ordinačných hodín Vášho všeobecného lekára alebo je Váš zdravotný stav náhle veľmi zhoršený, prípadne sa vlastnou cestou neviete dostať do nemocnice, volajte 112 alebo 155. Ako prvú informáciu uveďte, že ste COVID pozitívny pacient alebo pacient v karanténe. Následne sa riaďte pokynmi operátora a zdravotníkov, ktorí Vás prídu vyšetriť a ošetriť. V prípade potreby hospitalizácie Vás vozidlo RZP alebo RLP odovzdá personálu COVID urgentného príjmu.
  • V prípade, že sa Váš zdravotný stav zhorší veľmi rýchlo a ste schopný sa samostatne dostaviť do nemocnice, bezodkladne sa dostavte na COVID urgentný príjem, Nemocnica Poprad, vstup z ulice Joliota Curie, oproti nákupnému stredisku Slovenka!
  • V prípade, že potrebujete akúkoľvek lekársku pomoc nesúvisiacu s ochorením COVID-19 (napr. zlomenina, pád, neurologický problém, gynekologický problém, detský pacient…..) a ste COVID pozitívny pacient alebo pacient v karanténe, dostavte sa na COVID urgentný príjem (Nemocnica Poprad, vstup z ulice Joliota Curie, oproti nákupnému stredisku Slovenka), tam Vás príde ošetriť lekár potrebnej špecializácie.